85  

việc làm nganh xay dung tại Tiền Giang

  

Công Nhân Xây Dựng

Mỹ Tho - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tuyển Dụng

Tiền Giang

Đại Diện Tiêu Thụ (VP Tiền Giang)

Tiền Giang

Giám Sát Bán Hàng

An Giang - Tiền Giang

Đại Diện Tiêu Thụ (vp Tiền Giang)

Tiền Giang

Tiền Giang - Chuyên viên Khách hàng

Tiền Giang

Đại Diện Tiêu Thụ (VP Tiền Giang)

Tiền Giang

Nhân Viên Nhân Sự Tiền Lương - Bảo Hiểm

Tiền Giang

Trưởng Phòng Nhân Sự

Tiền Giang

Kế Toán Trưởng

Tiền Giang

Trình Dược Viên Tiền Giang

Tiền Giang

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh / Trình Dược Viên

Cong ty Co phan Duoc pham va Thiet bi Y - Đồng Tháp - Tiền Giang

NV PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Tiền Giang

Nhân Viên Bán Hàng Tại Tiền Giang

Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Tiền Giang

Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty CP Duoc Thu Y Cai Lay - Mekovet - Tiền Giang

Họa Viên Kiến Trúc

Mỹ Tho - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ Qũy

Tiền Giang - 250-500 $ một tháng

Kế Toán Trưởng

Tiền Giang - 1.000-1.500 $ một tháng

Giám Đốc Tài Chính

Tiền Giang - 1.500-2.000 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>