81  

việc làm nganh xay dung tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nạo Vét

Tap Doan Thien An - Hà Nội - Phú Yên

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Phú Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Lấy Mẫu Bê Tông

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Giám Sát An Toàn Lao Động

Phú Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thủy Lợi

Phú Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Lấy Mẫu Bê Tông

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Lấy Mẫu Bê Tông

Phú Yên

NV kỹ thuật lấy mẫu bê tông

Tieng Viet - Phú Yên - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pháp Chế (Làm Việc Tại Phú Yên)

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân phục vụ thi công

Tieng Viet - Phú Yên

Kỹ Sư ITS Và Scada

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Trang Thiết Bị PCCC

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tính Dự Toán

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tính Dự Toán

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Kỹ Sư Hạ Tầng

Tieng Viet - Phú Yên - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>