Việc làm nganh xay dung tại Khánh Hòa

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 249 việc làm  

Xây dựng - Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Cong ty TNHH Xay dung Va Xay Lap Dien The - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư M&e (Làm Việc Tại Nha Trang)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Kinh Doanh Nha - Nha Trang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Kiểm Soát Xây Dựng

Cong ty Co phan Phat trien Bat Dong San Phat - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Kỹ Sư Kiểm Soát Xây Dựng

Cong ty Co phan Phat trien Bat Dong San Phat - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng BQLDA Khánh Hòa

Cong ty Co phan Eurowindow Holding - Khánh Hòa

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng BQLDA Khánh Hòa

Cong ty Co phan Eurowindow Holding - Khánh Hòa

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng BQLDA Khánh Hòa

Khánh Hòa

Xây dựng - Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng- Làm Việc Tại Nha Trang

Cong ty Co phan Dau tu VCN - Nha Trang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng Tại

Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng Tại

Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng Tại Khánh Hòa

Cong ty Dich vu MobiFone Khu vuc 7 - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Hạ Tầng

Khánh Hòa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng Tại Khánh Hòa

Cong ty Dich vu MobiFone Khu vuc 7 - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng Tại Khánh Hòa

Cong ty Dich vu MobiFone Khu vuc 7 - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Xây Dựng

Khánh Hòa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kế Toán Xây Dựng

Khánh Hòa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư Xây Dựng

Khánh Hòa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư Xây Dựng

Khánh Hòa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng (Mức Lương Thỏa Thuận)

Cong Ty CP Thuong Mai Dau Tu P.H Nha Trang - Khánh Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kiến Trúc Sư (Mức Lương Thỏa Thuận)

Cong Ty CP Thuong Mai Dau Tu P.H Nha Trang - Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>