267  

việc làm nganh xay dung tại Khánh Hòa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát Trưởng

CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG KHANG - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa

Kỹ Sư Xây Dựng - Thiết Kế Kết Cấu Và Giám Sát Công Trình

Khánh Hòa

Kỹ Sư Xây Dựng - Thiết Kế Kết Cấu Và Giám Sát Công Trình

Khánh Hòa

Kỹ sư giám sát xây thi công xây dựng/ điện nước( Phú Thọ, Khánh Hòa)

Tat ca Muc luong - Phú Thọ - Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Khánh Hòa

Phụ Trách Phòng Xây Dựng Dụng

Khánh Hòa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trường Đại Học Nha Trang Thông Báo Tuyển Dụng Giảng Viên, Kỹ Sư Xây Dựng

Nha Trang

Kiến Trúc Sư Xây Dựng

Khánh Hòa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Xây Dựng Dân Dụng

Khánh Hòa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Nhân Viên Kiểm Soát Xây Dựng

Cong ty Co phan Phat trien Bat Dong San Phat - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Khánh Hòa

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Tại BQLDA KHánh Hòa

Khánh Hòa

Kỹ Sư Xây Dựng Ban QLDA Khánh Hòa

Khánh Hòa

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Kiểm Soát Xây Dựng

Cong ty Co phan Phat trien Bat Dong San Phat - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Tại BQLDA KHánh Hòa

Cong ty Co phan Eurowindow Holding - Khánh Hòa

Kỹ Sư Xây Dựng Ban QLDA Khánh Hòa

Khánh Hòa

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Tại BQLDA KHánh Hòa

Khánh Hòa

Xây dựng - Nhân Viên Kiểm Soát Kinh Tế Xây Dựng

Cong ty Co phan Phat trien Bat Dong San Phat - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Kiểm Soát Xây Dựng

Cong ty Co phan Phat trien Bat Dong San Phat - Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>