138  

việc làm nganh xay dung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Xây Dựng Thực Tập/ Học Việc

Hải Dương - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Hải Dương

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Dương

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Lắp Đặt, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Dương

Kỹ Sư Xây Dựng + Kỹ Sư Cơ Khí

Hải Dương

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Lắp Đặt, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Sàn Ngành Hàng Mobile Và Giải Trí Số

Hải Dương

Trưởng Sàn Ngành Hàng Mobile Và Giải Trí Số

Hải Dương

Giảng Viên Các Chuyên Ngành

Hải Dương

Nhân viên PG ( Tuyển dụng Công ty Korihome thuộc tập đoàn Tecomen)

Tap Doan Tecomen - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cầu đường

Cong ty TNHH Tu van va dich vu xay dung - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên khảo sát địa hình

Cong ty TNHH Tu van va dich vu xay dung - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cầu đường

Cong ty TNHH Tu van va dich vu xay dung - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cầu đường

Cong ty TNHH Tu van va dich vu xay dung - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên marketing - kinh doanh khu vực phía Bắc

Son CPON Viet Nhat - Ninh Bình - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Khu vực Hải Dương

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>