219  

việc làm nganh xay dung tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư xây dựng

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Dương

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Hải Dương

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Hải Dương

Thợ Sửa Chữa Máy Xây Dựng

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Hải Dương

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Hàn Công Nghệ Cao (Trình Độ 3G, 4G, 5G, 6G)

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh: Thành Phố Hải Dương, Huyện Thanh Miện

Hải Dương

Công nhân kỹ thuật điện, nước

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc đạc

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Hải Dương

Nhân viên (thị trường) bán hàng sơn

Cong ty CP Xay Dung va Thuong Mai Viet An - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng thi công đường quốc lộ (Tuyển gấp)

Cong ty co phan Tu van Xay dung & Moi truong VEC - Hà Nội - Hải Dương

Kỹ sư giao thông (Tuyển gấp)

Cong ty co phan Tu van Xay dung & Moi truong VEC - Hà Nội - Hải Dương

Giám Đốc Bộ Phận Sinh Thái

Tuy Hòa - Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Tại Hải Dương

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>