53  

việc làm nganh xay dung tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dầu khí/Địa chất - Giám Đốc Điều Hành Mỏ Đá

Cong ty Co phan Vat Lieu Xay Dung My Quang - Qui Nhơn

Kế toán công trình

Cong ty co phan dau tu nang luong xay dung - Bình Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Tài Xế

Cong ty TNHH Dau tu va Phat trien My Van - Bình Định

FPT Telecom Bình Định - Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh

Bình Định

Nhân Viên Bếp

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Tại Bình Định

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Rep.)

Cong Ty TNHH Nha May Bia Viet Nam - Đà Nẵng - Bình Định

Nhân Viên Pg

Bình Định - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Lễ Tân

Nha hang Moc Vien - Bình Định

Giám Sát Nhà Hàng

Bình Định - 3.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Đốc Điều Hành Nhà Hàng Lưong Cao

Nha hang Moc Vien - Bình Định

Phó Phòng Kế Toán: 2 Người, Làm Việc Tại Bình Định

Bình Định

Kế toán chi nhánh Tam Quan 11

Tap doan Tan A Dai Thanh - Bình Định

Kế toán chi nhánh Tây Sơn 11

Tap doan Tan A Dai Thanh - Bình Định

Trình Dược Viên Etc, Otc

Bình Định - 3.500.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Các Tỉnh Gia Lai, Bình Định

Gia Lai - Bình Định

Nhân Viên Hành Chính Vật Chất - FPTShop Tại Bình Định

Bình Định

Trưởng Phòng Khách Hàng Sme&pro

Bình Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bình Định

trang:     1 | 2 | 3    >>