Việc làm nganh xay dung tại An Giang

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 58 việc làm  

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Xay dung TTNT THANH PHU - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư - Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

An Giang

Xây dựng - Kỹ Sư Hệ Thống Nước

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Phu - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh An Giang

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - An Giang

Xây dựng - Kỹ Sư Lâm Nghiệp / Kỹ Sư Cảnh Quan Dự Án

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Phu - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Định Viên Hiện Trường

AAA ASSURANCE CORPORATION - An Giang - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tap Doan Sao Mai Tinh An Giang - An Giang - 3.000.000₫ một tháng

An Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

An Giang

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Công Nghiệp

Cong Ty Co Phan San Xuat - Thuong Mai Phuong - An Giang - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Cong Ty TNHH Dau tu Xay dung TMDV Nam Hung - An Giang

Phó Phòng Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ

An Giang - 12.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khu Vực An Giang

An Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Chi Nhánh

An Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Sales Team Leader Tỉnh An Giang

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tây Nam Bộ

An Giang

Trưởng/phó Phòng Kinh Doanh Dự Án

An Giang

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Tây Nam Bộ

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - Giám Định Viên Hiện Trường

AAA ASSURANCE CORPORATION - An Giang - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Fpt

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Chuyên Viên Đào Tạo - Kv Miền Tây

CONG TY TNHH OPPO - An Giang - Cà Mau - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>