194  

việc làm nganh xay dung cau duong tại Bắc Ninh

  

Tuyển Gấp 04 Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Quảng Ninh - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Ngành Hàng Thực Phẩm/ Phi Thực Phẩm - Trưởng Thu Ngân/ DVKH

Bắc Ninh - Thái Bình

Cửa Hàng Trưởng ngành hàng ICT Tại Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Cửa Hàng Trưởng ngành hàng ICT Tại Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Cửa Hàng Trưởng ngành hàng ICT Tại Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) - VinPro

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI, LAPTOP [BẮC NINH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Bắc Ninh

NHÂN VIÊN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI, LAPTOP [BẮC NINH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Bắc Ninh

NHÂN VIÊN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI, LAPTOP [BẮC NINH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí (Dụng cụ tạo mẫu sản phẩm)

Cong ty CP Diana - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy /công nhân đứng máy in

Cong ty Co phan Dai Phat - Bắc Ninh

TUYỂN DỤNG LÁI XE CHO CB - CNV VÀ XE TẢI

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Kế toán - thống kê công trường

Cong ty CP dau tu xay dung thuong mai Mien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đốc công sản xuất

Cong ty CP Vat lieu xay dung Song Day - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công trình

Cong ty TNHH Xay dung va Thuong mai Truong An - Bắc Ninh

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Bắc Ninh

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Bắc Ninh

Trợ lý pháp chế

Cong ty Co phan Dau tu va Xay lap Dau - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý pháp chế

Cong ty Co phan Dau tu va Xay lap Dau - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

Cong ty Co phan Dau tu va Xay lap Dau - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư đơn giá địnhmức

Cong ty Co phan Dau tu va Xay lap Dau - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>