141  

việc làm nganh xay dung cau duong tại Bắc Ninh

  

Xây dựng - Kỹ Sư Kiêm Giám Sát Hàn Lương Cao

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Kỹ sư giám sát xây dựng

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư chuyên ngành điện tử viễn thông, điện - điện tử, cơ điện tử

Cong ty TNHH Wisol Ha Noi - Bắc Ninh

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Ngành Dược

Bắc Ninh

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Ngành Dược

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Hàng Phụ Kiện

Bắc Ninh

Cửa Hàng Trưởng ngành hàng ICT Tại Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) - VinPro

Bắc Ninh

Cửa Hàng Trưởng ngành hàng ICT Tại Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Hàng Phụ Kiện

Bắc Ninh

Trưởng Ngành Hàng Thực Phẩm/ Phi Thực Phẩm

Bắc Ninh

GIÁM SÁT SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG ÔTÔ TẢI, MOOC

Bắc Ninh

GIÁM SÁT SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG ÔTÔ TẢI, MOOC

Bắc Ninh

Giám Sát Sửa Chữa Bảo Dưỡng Ôtô tải, Mooc

Bắc Ninh - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sửa Chữa Bảo Dưỡng Ôtô tải, Mooc

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Bảo Dưỡng & Sửa Chữa Máy (Maintenance Manager)

Hà Nội - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Kiêm Giám Sát Hàn Lương Cao

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Kỹ sư cơ khí (Dụng cụ tạo mẫu sản phẩm)

Cong ty CP Diana - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG LÁI XE CHO CB - CNV VÀ XE TẢI

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Kỹ sư hóa học biết tiếng Trung

Xuong co khi Hung Dung - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Trung

Xuong co khi Hung Dung - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>