42937  

việc làm nganh xa hoi

  

Giảng Viên Chuyên Ngành Công Tác Xã hội

Tp Hồ Chí Minh

Giảng Viên Chuyên Ngành Công Tác Xã hội

Tp Hồ Chí Minh

Tổng đài viên hỗ trợ thông tin Kinh tế - Xã hội (Tp. HCM)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban xã hội

Cong ty CP Truyen thong Viet Nam - VC Corp - Hà Nội

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội (Tp. HCM)

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Mạng Xã Hội Cộng Đồng - Công Ty Vinecom

Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Nội Dung Mạng Xã Hội

Hà Nội

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội (tp. HCM)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội (Tp. HCM)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Quảng Cáo Mạng Xã Hội - Công ty Vinecom

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội 06

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Tổng đài viên hỗ trợ thông tin Kinh tế - Xã hội (Tp. HCM)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Truyền Thông Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên truyền thông xã hội

Cong Ty Co Phan Phong Phu Sac Viet - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Mạng Xã Hội Cộng Đồng - Social Media Marketing

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn kinh tế xã hội cho tập đoàn Viettel

Chi nhanh Cong ty TNHH Minh Phuc - Mptelecom - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Tế Xã Hội Cho Tập Đoàn Viettel

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Đài Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Đài Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>