19134  

việc làm nganh xa hoi

  

Biên Tập Viên Chuyên Ngành Văn Hóa - Xã Hội

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tư Vấn Viên Ngành Xã Hội Học

Hà Nội

Btv Chuyên Ngành Văn Hóa - Xã Hội & Cán Bộ Kinh Doanh Truyền Thông

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Truyền Thông Mạng Xã Hội

Hà Nội

Biên tập viên xã hội Kênh 14

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Truyền Thông Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban xã hội Kênh 14 26

Cong ty CP VCCorp - Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn kinh tế xã hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên CSR (trách nhiệm xã hội doanh nghiệp)

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn kinh tế xã hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Co phan Truyen thong Kim Cuong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phụ Trách Mạng Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Tế Xã Hội (Tp. Hồ Chí Minh)

Cong ty Co phan Truyen Thong Kim Cuong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Tế Xã Hội (Tp. Hồ Chí Minh)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Kinh Tế Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Xã Hội Kênh 14

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>