15395  

việc làm nganh xa hoi

  

Trưởng Nhóm Truyền Thông Mạng Xã Hội ( Marketing )

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Quản Lý Truyền Thông Xã Hội

Hà Nội

Biên Tập Viên Xã Hội Kênh 14

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Xã Hội Kênh 14

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Biên Tập Viên Xã Hội Kênh 14

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Xã Hội Kênh 14

Tp Hồ Chí Minh

Tổng đài viên hỗ trợ thông tin Kinh tế - Xã hội (Tp. HCM)

Tap doan Hoa Sao - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tiền Lương - Phúc Lợi Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Tế Xã Hội (Tp. Hồ Chí Minh)

Cong ty Co phan Truyen thong Kim Cuong Phong Tuyen - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên marketing mạng xã hội SEO 06

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu Ky Phat - Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Xã Hội Học/ Nông Nghiệp/ Tái Định Cư

Hà Nội

Phóng viên xã hội 04

Bao dien tu Dan Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Phóng viên xã hội danviet.vn 04

Bao dien tu Dan Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>