23894  

việc làm nganh xa hoi

  

Tư vấn viên ngành xã hội học

Hà Nội

Btv Chuyên Ngành Văn Hóa - Xã Hội & Cán Bộ Kinh Doanh Truyền Thông

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tư Vấn Viên Ngành Xã Hội Học

Hà Nội

Biên Tập Viên Chuyên Ngành Văn Hóa - Xã Hội

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phụ trách Bảo hiểm Xã hội - Tiền lương

Cần Thơ

Chuyên Viên Truyền Thông Mạng Xã Hội (senior Social Media Executive)

Tp Hồ Chí Minh

CSR Staff - Nhân Viên Giám Sát Trách Nhiệm Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Truyền Thông Mạng Xã Hội - Social Media Manager

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Truyền Thông Mạng Xã Hội - Social Media Manager

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Truyền Thông Mạng Xã Hội - Social Media Manager

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh tế - Xã hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh tế - Xã hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên truyền thông xã hội (Community Officer or Social media executive)

Cong Ty Co Phan Phong Phu Sac Viet - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên gia xã hội học

Hà Nội

Cán bộ phát triển xã hội

Hà Nội

Marketing Online, Truyền thông Online, Quản trị mạng xã hội

Cong ty CP tu van BDS Venusland - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>