10560  

việc làm nganh xa hoi hoc

  

Cử Nhân Luật (Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên marketing online- mạng xã hội 02

Cong ty TNHH SX-TM-DV Huyen Co - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phóng viên xã hội - pháp luật 01

Cong ty co phan iNews - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên xã hội Kênh 14 01

Cong ty CP VCCorp - Hà Nội

Thực Tập Viên Mảng Truyền Thông Mạng Xã Hội (Social Media Internship)

Tp Hồ Chí Minh

Thực Tập Viên Mảng Truyền Thông Mạng Xã Hội (Social Media Internship)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Truyền Thông Mạng Xã Hội

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban xã hội Kênh 14 26

Cong ty CP VCCorp - Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn kinh tế xã hội

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên truyền thông xã hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn kinh tế xã hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Thông Tin Kinh Tế Xã Hội

Co phan Truyen thong Kim Cuong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phụ Trách Mạng Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Tế Xã Hội (Tp. Hồ Chí Minh)

Cong ty Co phan Truyen Thong Kim Cuong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Tế Xã Hội (Tp. Hồ Chí Minh)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Kinh Tế Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>