12607  

việc làm nganh xa hoi hoc

  

Tư Vấn Viên Ngành Xã Hội Học

Hà Nội

Biên Tập Viên Chuyên Ngành Văn Hóa - Xã Hội

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Btv Chuyên Ngành Văn Hóa - Xã Hội & Cán Bộ Kinh Doanh Truyền Thông

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Gia Xã Hội Học

Hà Nội

Chuyên Gia Xã Hội Học-truyền Thông (urgent And High Salary)

Hà Nội - 1.000-1.500 $ một tháng

Biên Tập Viên Chuyên Mục Xã Hội

Hà Nội

Biên Tập Viên Chuyên Mục Xã Hội

Hà Nội

Trưởng Nhóm Truyền Thông Mạng Xã Hội (Marketing)

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Chuyên Làm Bảo Hiểm Xã Hội Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Mạng Xã Hội

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tổng Đài Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội - 106x

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên Nội Dung Dịch Vụ Mạng Âm Thanh Xã Hội 1340

Hà Nội

Cán Bộ Phát Triển Xã Hội

Hà Nội

Nhân Viên Nhân Sự Chuyên Làm Bảo Hiểm Xã Hội Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Chuyên Viên Truyền Thông Mạng Xã Hội (social Media Specialist)

Tp Hồ Chí Minh

Biên Tập Viên Kinh Tế, Chính Trị, Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Xã Hội

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>