11848  

việc làm nganh trang tri noi that

  

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Hàng Trang Trí Nội Thất

Cong ty Thuong Mai VLXD FiCO- TCT VLXD So 1 - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng - Ngành Trang trí Nội thất 27

Cong ty TNHH SX - TM An Hung Phat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh ngành trang trí nội thất 17

Cong ty Dich Hong Hawa - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Hàng Trang Trí Nội Thất

Cong ty Thuong Mai VLXD FiCO- TCT VLXD So 1 - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh ngành trang trí nội thất

Cong ty co phan xay dung va chong tham Hawa - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phụ trách kỹ thuật sản xuất ngành trang trí nội thất - đồ gỗ

Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thu Mua (Chuyên Ngành Trang Trí Nội Thất)

Cong ty TNHH TM DV SX XD TTNT Lecade - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Thu Mua (Chuyên Ngành Trang Trí Nội Thất)

Cong ty TNHH TM DV SX XD TTNT Lecade - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế - Ngành Trang trí nội thất

CONG TY TNHH SX - TM AN HUNG PHAT - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Ngành Trang Trí Nội Thất

Đồng Nai

Nhân viên kinh doanh ngành sơn trang trí 28

Cong ty TNHH SX TM Son Phuc - Đắc Lắc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Trang Trí Cửa Hàng Nội Thất

Hà Nội

Nhân Viên Trang Trí Cửa Hàng Nội Thất

Hà Nội

Trưởng Phòng Dự Toán (Qs) Trang Trí Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Dự Toán (Qs) Trang Trí Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phụ Trách Kinh Doanh Đèn Trang Trí Nội Thất

Hà Nội

Trưởng Phòng Dự Toán (Qs) Trang Trí Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh - 20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Trang Trí Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Gỗ- Trang Trí Nội Thất)

Cong ty TNHH TM DV SX XD TTNT Lecade - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế (Trang Trí Nội Thất)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>