58558  

việc làm nganh tien co khi

  

Thợ cơ khí, thợ tiện, thợ nguội

Cong ty Co khi nhua Binh Thuan - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Kỹ Thuật Cơ Khí (tiện, Phay, Hàn)

Cong Ty Co Phan Co Khi Xay Dung D&N - Hà Nội

Thợ cơ khí hàn, tiện, đúc 15

CONG TY CO PHAN NIAKI - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí hàn , tiện, đúc 15

CONG TY CO PHAN NIAKI - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí, hàn , tiện, đúc 15

CONG TY CO PHAN NIAKI - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện - Phay - Bào

CONG TY CO PHAN CO DIEN THUY LUC VA THUONG - Hà Nội

Công nhân cơ khí cắt hơi, thợ tiện

Cong ty co phan thiet Bi Ap Luc Dong Anh - Hà Nội

Kế Toán Trưởng; Kỹ Sư Cơ Khí Cnc; Thợ Hàn, Thợ Tiện, Thợ Nguội

Cong ty co phan san xuat vat lieu Long An - Hưng Yên

Kỹ Sư Cơ Khí Cnc; Thợ Tiện; Thợ Hàn

Cong ty co phan do uong origin viet nam - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Kỹ Thuật Cơ Khí - Thợ Hàn, Tiện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Cơ Khí - Thợ Hàn, Tiện

DNTN SAN XUAT NGOC LAN (Ca'p diẹn - O'ng nuo'c) - Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Thợ Tiện - Cơ Khí

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Tiện

Cong Ty TNHH KT Tieu Diem - Hà Nội - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Thuật Cơ Khí - Thợ Hàn, Tiện

DNTN SAN XUAT NGOC LAN (Ca'p diẹn - O'ng nuo'c) - Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Cơ Khí - Thợ Hàn, Tiện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí hàn, tiện, đúc

Cong ty CP Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ (Tiện - Phay - Bào)

Bình Dương

Nhân viên vận hành máy cơ khí (phay cnc, tiện cnc, nguội)

Cong ty TNHH Cong nghiep Tri Cuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí hàn , tiện, đúc

Cong ty CP Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí - Hàn - Tiện

Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>