1141  

việc làm nganh thuc pham tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Đốc Bán Hàng Miền Trung

Cong Ty Lien Doanh Pham - Asset - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kinh Doanh_Thực Phẩm

CONG TY TNHH AN NAM MANDARIN - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Cấp Dưỡng

Truong Mam Non Nhat Minh - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Trưởng Phòng QA

Cong Ty Bia San Miguel Viet Nam - Khánh Hòa

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý Nhà Hàng

Cong Ty TNHH Mai Tin Viet Nam - Khánh Hòa

Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Kinh Doanh Tong - Bình Định

Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm

Bình Định

Thực phẩm/DV ăn uống - Ufresh - Giám Sát Mại Vụ Tài Năng 2015

Unilever Vietnam - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Sales Manager

Coco's Coconut Trading Ltd. - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - General Manager

Soho Siam Thai - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Representative Business Development

Cong Ty TNHH Atlas Finefood Viet Nam - Đà Nẵng

Chuyên Gia Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

Đà Nẵng

Cán Bộ Kiểm Quản Lý Giám Sát Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Đà Nẵng

Cử Nhân Kế Toán, Kỹ Sư Nông Nghiệp, Kỹ Sư An Toàn Thực Phẩm

Đà Nẵng

Kỹ Sư Hóa Học - Hóa Chất - Hóa Thực Phẩm - Hóa Sinh

Quảng Nam

Nhân viên phát triển thị trường (ngành hàng nội thất)

Trung tam mua sam Chan Thai Son - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành bao bì carton

Cong ty TNHH Kien Truc va Thuong Mai A Chau - Đà Nẵng

Giảng Viên Các Ngành

Đà Nẵng

Thông bảo tuyển dụng Giảng viên các ngành

Đà Nẵng

Chỉ huy trưởng công trường chuyên ngành cầu đường

Cong ty co phan xay dung cong trinh 568 - Phú Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>