1488  

việc làm nganh thuc pham tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kinh Doanh (Ngành Thực Phẩm)

Cong ty TNHH Thuc pham Sang Ngoc - Đà Nẵng - Hà Nội - 3.000.000₫ một tháng

Thực tập ngành kế toán

Đà Nẵng

Thực tập ngành kế toán

Đà Nẵng

Cán Bộ Kiểm Quản Lý Giám Sát Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Đà Nẵng

Trưởng Bộ Phận Phi Thực Phẩm (bigc Quy Nhơn)

Bình Định

Thực phẩm/DV ăn uống - Đại Diện Thương Mại Đà Nẵng

Cong ty TNHH Paldo Vina - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên QC (R & D) Làm Việc Tại Phú Yên

CONG TY TNHH DAU TU DINH NAM - Phú Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM (BIG C NHA TRANG)

Khánh Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Thực Phẩm (big C Nha Trang)

Big C Viet Nam - Khánh Hòa

Nhân Viên Bán Hàng Thực Phẩm (big C Nha Trang)

Big C Viet Nam - Khánh Hòa

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM (BIG C NHA TRANG)

Khánh Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHI THỰC PHẨM (BIGC QUY NHƠN)

Bình Định

Giảng Viên Chuyên Ngành ( Tự Động Hóa , Hệ Thống Điện )

Đà Nẵng

Giảng Viên Chuyên Ngành ( Tự Động Hóa , Hệ Thống Điện )

Truong Dai Hoc Dong A - Da Nang - Đà Nẵng

Giảng Viên Chuyên Ngành ( Tự Động Hóa , Hệ Thống Điện )

Truong Dai Hoc Dong A - Da Nang - Đà Nẵng

Giảng Viên Ngành Thiết Kế Thời Trang

Đà Nẵng

Giảng Viên Ngành Kinh Tế Công Nghiệp

Đà Nẵng

Giảng Viên Chuyên Ngành ( Tự Động Hóa , Hệ Thống Điện )

Đà Nẵng

Giảng Viên Ngành Thiết Kế Thời Trang

Truong Dai Hoc Dong A - Da Nang - Đà Nẵng

Giảng Viên Ngành Kinh Tế Công Nghiệp

Truong Dai Hoc Dong A - Da Nang - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>