1190  

việc làm nganh thuc pham tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Đốc Bán Hàng Miền Trung

Cong Ty Lien Doanh Pham - Asset - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - General Manager

Soho Siam Thai - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Sales Manager

Coco's Coconut Trading Ltd. - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Representative Business Development

Cong Ty TNHH Atlas Finefood Viet Nam - Đà Nẵng

Chuyên Gia Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm

Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Sát Bán Hàng Kênh Hiện Đại (Modern Trade Channel)

Cong Ty Co Phan Kinh Do - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lí Kinh Doanh Khu Vực/giám Sát Bán Hàng

Unilever Vietnam - Bình Định

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Sát Bán Hàng Tại Đà Nẵng (gấp)

Tap Doan Sunhouse - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Đại Diện Bán Hàng Trên Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Queens - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Marketing Tại Đà Nẵng (gấp)

Tap Doan Sunhouse - Đà Nẵng

Thực phẩm/DV ăn uống - Trưởng Phòng Kinh Doanh - Marketing

Cong Ty TNHH Bot Mi Vinh Phat - Khánh Hòa

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Bot Mi Vinh Phat - Khánh Hòa

Thực phẩm/DV ăn uống - Chuyên Viên Iso

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Tuy Hòa

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý Bar

Cong Ty CP Dau Tu Va Phat Trien Thuong Mai - Phú Yên

Thực phẩm/DV ăn uống - Bếp Chính

Cong Ty CP Dau Tu Va Phat Trien Thuong Mai - Khánh Hòa

Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm

Bình Định

Cán Bộ Kiểm Quản Lý Giám Sát Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Đà Nẵng

Cử Nhân Kế Toán, Kỹ Sư Nông Nghiệp, Kỹ Sư An Toàn Thực Phẩm

Đà Nẵng

Kỹ Sư Hóa Học - Hóa Chất - Hóa Thực Phẩm - Hóa Sinh

Quảng Nam

Nhân viên OTC, bán hàng ngành dược

Cong ty TNHH Duoc pham - Thuong mai Thai Gia - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>