8498  

việc làm nganh thiet ke thoi trang

  

Giảng viên ngành thiết kế thời trang

Hoc Vien Dao Tao Thiet Ke DesignGlobal - Hà Nội

NHÂN VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh MT (Ngành Thời Trang)

Hà Nội - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh doanh Ngành Hàng Thời trang HCM

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh doanh Ngành Hàng Thời trang HCM 30

Cong Ty Co Phan Truyen Thong VMG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh doanh Ngành Hàng Thời trang HCM

Cong Ty Co Phan Truyen Thong VMG - Việt Nam

Quản lý ngành thời trang

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Mua Hàng - Ngành Thời Trang

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh hệ thống đại lý, siêu thị ngành thời trang

Cong ty TNHH Tan Pham Gia - Tp Hồ Chí Minh

Cửa hàng trưởng ngành thời trang

Cong ty TNHH TM - SX Ho Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Ngành Hàng Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện Ngành Máy Ép Nhựa

Chi nhanh Cong ty TNHH TM & SX Duy Thanh - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Thiết Kế (Cơ Khí Cho Ngành Khuôn Mẫu)

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat LYL - Bình Phước

Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Cong Ty Thoi Trang Manmont - Việt Nam

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Cong ty TNHH thuong mai va thoi trang Ha Anh - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang 12

Cong ty TNHH Thuong mai va Thoi trang Hanbok Viet - Hà Nội

Nhân viên thiết kế - thời trang

Co so san xuat kinh doanh thoi trang HK - Hà Nội

Nhân viên Thiết kế thời trang

Cong ty TNHH Thuong mai va Thoi trang Hanbok Viet - Hà Nội

Nhân viên thiết kế - thời trang. 05

Co so san xuat kinh doanh thoi trang HK - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>