2817  

việc làm nganh son nuoc

  

Nhân viên kinh doanh sơn nước (thu nhập trên 10 triệu)

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ Thạch Cao, Sơn Nước

Tp Hồ Chí Minh

Đại Diện Thương Mại Kiêm Nhân Viên Tư Vấn Sơn Nước

Cong ty 4 Oranges Co. ltd - Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Kiêm Nhân Viên Tư Vấn Sơn Nước

Cong ty 4 Oranges Co. ltd - Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật - Chuyên mảng Sơn nước

Đà Nẵng

Kỹ sư chuyên ngành M&E (Cơ điện và cấp thoát nước)

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư môi trường (chuyên ngành xử lý nước, lọc nước)

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Ngành Hàng Máy Lọc Nước

Cong Ty TNHH Taka Viet Nam - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Technical Sales Assistant Chuyên Mảng Hóa Chất Ngành Sơn (coating)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Sơn

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Sơn

Hà Nội

<hấp Dẫn>tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Sơn - Lương Cao

Cong ty CP Infor Viet Nam - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Sơn

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Sơn

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Sơn

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Cong Ty Co Phan Nuoc Lanh - Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh, nước

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh, nước

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế Điện / Nước / HVAC

Hà Đông

Kỹ Sư Thiết Kế Điện / Nước / HVAC

Hà Đông

trang:     1 | 2 | 3    >>