2258  

việc làm nganh son nuoc

  

Nhân viên kỹ thuật hồ - sơn nước

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên kinh doanh sơn nước 05

CONG TY TNHH NK - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Hóa Ngành Sơn

Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Hóa Ngành Sơn

Cong ty Co phan Dau tu Hop Thanh Phat - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Hóa Ngành Sơn

Cong Ty CPDT Hop Thanh Phat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh thiết bị ngành Sơn phủ (Coating)

Cong ty TNHH TM DV Hung Van - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Marketing - Sale ngành Sơn, Mực In, Thuốc BVTV

Cong ty TNHH TM DV Hung Van - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh doanh ngành Sơn Phủ (Coating)

Cong ty TNHH TM DV Hung Van - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ Sư Hóa Ngành Sơn

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Hóa Ngành Sơn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kỹ thuật Điện nước Nhà Hàng

Nha Hang Nam Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật Điện Nước

Nha Hang Nam Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước/ Hóa - Môi Trường

Hà Đông - Hà Nội

Kỹ Sư Điện Nước

Hà Nội

Nhân viên bán hàng Bình nước nóng 18

Tap doan Tan A Dai Thanh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công tác tại nước ngoài Visa E7

Cong ty Co phan dau tu Vinh Cat - Vinh - 1.200 $ một tháng

Kỹ sư công tác tại nước ngoài

Cong ty Co phan dau tu Vinh Cat - Vinh - 1.200 $ một tháng

Nhân Viên Điện Nước

Hà Nội

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước (Thành Thạo Tiếng Nga)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điện Nước

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>