6884  

việc làm nganh son nuoc

  

Nhân Viên Bán Hàng Cho Ngành Sản Xuất Sơn Dầu, Sơn Nước, Mực In

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Cho Ngành Sản Xuất Sơn Dầu, Sơn Nước, Mực In

Cong Ty TNHH Hoa Chat Thanh Phuong - Tp Hồ Chí Minh

Phụ trách kỹ thuật ngành Sơn nước 02

Cong ty Co phan Tap Doan ATA - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phụ trách kỹ thuật ngành Sơn nước

Cong ty Co phan Tap Doan ATA - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Kỹ Thuật Ngành Sơn Nước

Hà Nam

Nhân Viên Bán Hàng Cho Ngành Sản Xuất Sơn Dầu, Sơn Nước, Mực In

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên pha màu sơn nước

CONG TY TNHH SIEU VIET A - SON SIVA - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên pha màu sơn nước 20

CONG TY TNHH SIEU VIET A - SON SIVA - Tp Hồ Chí Minh

Thợ pha màu sơn nước 20

CONG TY TNHH SIEU VIET A - SON SIVA - Tp Hồ Chí Minh

Phụ kho thành phẩm Sơn nước 12

Cong ty Nero Paint - Long An

Công nhân TP Sơn nước 08

Cong ty Nero Paint - Long An

Kỹ Thuật Viên Pha Màu Sơn Nước

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Thành Phẩm Sơn Nước

Long An

Tuyển thợ xây, thợ điện nước,thợ sơn, thợ sắt, kỹ thuật xây dựng

TNHH Xay Dung va Thuong Mai LALA - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước - Sơn - Sắt

Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000₫ một tháng

Nhận Sinh Viên Thực Tập Ngành: Kinh Doanh, Marketing (Trong Nước), Hc-Ns

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng Ngành Cấp Thoát Nước Và Môi Trường

Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng Ngành Cấp Thoát Nước Và Môi Trường

Bắc Ninh

Kỹ Sư Hóa Ngành Sơn 10

Cong Ty CPDT Hop Thanh Phat - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Hóa Ngành Sơn

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>