70  

việc làm nganh quan tri kinh doanh tại Bình Định

  

Nhân sự - Quản Lý Kinh Doanh

Cong ty CP Techcom Advisors CN Dinh Dinh - Bình Định

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Quản Lý Kinh Doanh

Cong ty CP Techcom Advisors CN Dinh Dinh - Bình Định

Kinh doanh - Quản Lý Kinh Doanh

Cong ty CP Techcom Advisors CN Dinh Dinh - Bình Định

Quản Lí Kinh Doanh Khu Vực/giám Sát Bán Hàng

Bình Định

Chuyên Viên/nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Đà Nẵng, Bình Định, Huế

Đà Nẵng - Bình Định

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (số lượng tuyển: 05 cán bộ)

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh (Phát Triển Thị Trường)

Bình Định

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Làm Việc Tại Miền Trung

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định

Kinh doanh - Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Y Tế

Cong ty TNHH MTV One Health - Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh - Npp Unilever - Bình Định

Bình Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Keo Silicone Kingbond

Bình Định - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh Tiềm Năng

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

Bình Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

NV Kinh Doanh Miền Đông

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh - Trình Dược Viên OTC - Khu Vực Qui Nhơn

Qui Nhơn

trang:     1 | 2 | 3    >>