Việc làm nganh quan tri kinh doanh tại Bình Định

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 95 việc làm  

Giám Sát Kinh Doanh Tại Bình Định

Bình Định

Giám Sát Kinh Doanh Tại Bình Định

Bình Định

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Làm Việc Tại Miền Trung

Bình Định

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Thu Nhập

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại

Bình Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thu Nhập Cao Nhất Bình Định

Bình Định - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Giám Đốc Kinh Doanh

CONG TY TNHH TONG HOP BACH KIM - CHI NHANH - Bình Định - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT KINH DOANH KÊNH TRUYỀN THỐNG - GT SALES SUPERVISOR

Bình Định

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực ( Bình Định, Đà Nẵng, Nghệ An)

Đà Nẵng - Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Tại BÌNH ĐỊNH

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Tại BÌNH ĐỊNH

Bình Định

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận)

Bình Định - Khánh Hòa

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực ( Bình Định, Đà Nẵng, Nghệ An)

Đà Nẵng - Bình Định - 15.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Bình Định - Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh - Trình Dược Viên OTC - Khu Vực Qui Nhơn

Qui Nhơn

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Tín Dụng - Bình Định, Huế

Tieng Viet - Huế - Bình Định - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Nhập Trên 15 Triệu)

Quảng Nam - Bình Định

Trưởng Phòng Kinh Doanh ( Thu Nhập Hơn 20 Triệu )

Bình Định

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>