36  

việc làm nganh quan tri kinh doanh tại Bình Định

  

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Tại Quy Nhơn

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh - Npp Unilever - Bình Định

Bình Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH TM DV Dien Khanh - Bình Định - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh - NPP Unilever - Bình Định

Cong ty TNHH ACACY - Bình Định - 10.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh vùng phân bón

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Bình Định

Nhân viên xây dựng bảo trì 07

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Bình Định

Quản lý Hành chính Nhân sự - Y tế

GreenFeed - Bình Định

Quản Lý Bán Hàng/thu Ngân

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng Điện Máy - Ict (bình Định) - Vinpro

Bình Định

Trưởng phòng kinh tế - kế hoạch 24

Cong ty TNHH XD Binh Dinh - Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh tế - kế hoạch 20

Cong ty TNHH XD Binh Dinh - Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán hàng tại Phù Cát- Bình Định

Bình Định

Nhân viên thu mua vật tư 26

Cong ty co phan chan nuoi C.P Viet Nam - Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>