90  

việc làm nganh quan tri kinh doanh tại Bình Định

  

Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Vùng

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh

Bình Định - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên/nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Đà Nẵng, Bình Định, Huế

Đà Nẵng - Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Ô Tô - Bình Định

RITA VO - Bình Định - 300-500 $ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thủy Hải Sản

Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Vùng

Bình Định

Trưởng Phòng Kinh Doanh Ô Tô - Bình Định

Bình Định

Trưởng Phòng Kinh Doanh Ô Tô - Bình Định

Bình Định

Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Quy Nhơn

Bình Định

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Quy Nhơn

Bình Định

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Các Tỉnh Miền Trung

Bình Định

NHÂN VIÊN KINH DOANH CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG - MIỀN TRUNG

Bình Định - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG - MIỀN TRUNG

Bình Định - Khánh Hòa - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Bình Định

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>