80  

việc làm nganh quan tri kinh doanh tại Bình Định

  

cu nhan nganh quan tri kinh doanh

Bình Định

Arm - Quản Lý Ngành Hàng Tại Siêu Thị (quy Nhơn)

Bình Định

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Bình Định - 8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung (asm) FPT Shop

Bình Định

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung (asm) FPT Shop

Bình Định

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Miền Trung Tây Nguyên

ACB - Ngan Hang TMCP A Chau - Đà Nẵng - Bình Định

Hợp tác Kinh doanh Chống thấm AQUASolutions

AQUASolutions Chemicals - Bình Định

Nhân viên kinh doanh thuốc BVTV, phân bón lá

DATHANG AGROCHEMICAL.CO.,LTD - Bình Định

Nhân viên kinh doanh

Cong Ty TNHH Thuc Pham Nissin Viet Nam - Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Telecom CN Bình Định - Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh

Bình Định

Cần Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

Bình Định - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

FPT Telecom CN Bình Định - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Qui Nhơn

Fpt Telecom Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Bình Định

Bình Định

Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

Bình Định - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Fpt Telecom Bình Định - Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định

Bình Định - Khánh Hòa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực

Bình Định - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh, Phát Triển Thị Trường

Bình Định - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Bình Định

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Nong Lam Nghiep TBT - Bình Định

trang:     1 | 2 | 3    >>