48120  

việc làm nganh quan tri kinh doanh

  

Thực tập ngành quản trị kinh doanh (hưởng lương)

Cong ty TNHH Giai Phap ViSiC - Hà Nội

Giảng viên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhà hàng khách sạn

Truong Cao Dang Ky thuat - Cong nghe Van Xuan - Tp Hồ Chí Minh

cu nhan nganh quan tri kinh doanh

Bình Định

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giảng Viên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Truong Dai hoc Cong nghe Thanh pho Ho Chi Minh - Điện Biên Phủ

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược Tại Tiền Giang

CONG TY TNHH TUE LINH - Tiền Giang

Quản lý kinh doanh vùng ngành hàng mỹ phẩm

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Duong Anh IAE - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý kinh doanh vùng ngành hàng bánh kẹo

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Duong Anh IAE - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý kinh doanh hhu vực Phía Bắc ngành hàng gia dụng

Cong ty Dau tu Cong nghe Dai Sy - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh quản lý ngành hàng gia dụng

Cong ty Co phan Dien may Viet Long - Hà Nội

Quản Lý Kinh Doanh Hhu Vực Phía Bắc Ngành Hàng Gia Dụng

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Kinh Doanh Ngành Điện Gia Dụng

Hà Nội

Quản lý kinh doanh ngành dược 18

Cong ty TNHH Tue Linh - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán, Nhân viên kỹ thuật quản trị website, Nhân viên kinh doanh

Vien dao tao Doanh Nhan Viet - Thừa Thiên Huế

Trưởng Phòng Hỗ Trợ Kinh Doanh Và Quản Trị Bán Hàng

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hỗ Trợ Kinh Doanh Và Quản Trị Bán Hàng

CONG TY TNHH HIEP PHONG - Việt Nam

Quản Trị Viên Kinh Doanh Nội Địa

Bình Dương

Quản Trị Viên Kinh Doanh/ Tiếp Thị Quốc Tế

Bình Dương

Quản Trị Viên Kinh Doanh Dự Án

Bình Dương

Nhân viên quản trị kinh doanh

Cong ty TNHH TM KUMO KOS VINA - Bình Dương

Quản Trị Viên Kinh Doanh/ Tiếp Thị Quốc Tế

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>