31516  

việc làm nganh may

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Ngành Dệt May

Cong ty CP may va phu tung nganh det may - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Ngành Dệt May

Cong ty CP may va phu tung nganh det may - Hà Nội

Dệt may - Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Ngành Dệt May

Cong ty CP may va phu tung nganh det may - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh Ngành máy Công trình

Cong ty Co phan Phat trien May Xay dung Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán kho ngành dệt may 02

Cong ty TNHH May Mac Phuc Minh Vy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên cơ điện trong ngành may 01

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thiết bị ngành dệt may 27

Cong ty TNHH may may Giang Thanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh máy ngành may 26

Cong ty TNHH may may Giang Thanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thiết bị ngành dệt may

Cong ty TNHH MAY MAY GIANG THANH - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh máy ngành may

Cong ty TNHH MAY MAY GIANG THANH - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Đứng Máy Cnc Router (Ngành Gỗ)

Nha may Kozoka - Bình Phước

Nhân viên kỹ thuật ngành may 15

Cong ty TNHH May Yen Dũng - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh thiết bị ngành dệt may

Cong ty TNHH MAY MAY GIANG THANH - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Đứng Máy Cnc Router (Ngành Gỗ)

Nha may Kozoka - Tp Hồ Chí Minh - Bình Phước

Kế Toán Tổng Hợp Ngành Hàng Dệt May

Hà Nội

Kỹ sư chuyên ngành in - Quản lý nhà máy 03

Cong ty TNHH Huu Nghi Viet Han - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa máy (ngành may)

Cong ty Co phan MHA - Hà Nội

Kỹ sư chuyên ngành in - Quản lý nhà máy

Cong ty TNHH Huu Nghi Viet Han - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật máy ngành spa 02

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VA PHAT TRIEN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Số Liệu Kho (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>