25231  

việc làm nganh may

  

Dệt may - Nhân Viên Merchandise (Ngành Ba Lô, Túi Xách)

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Kế Hoạch (Ngành Ba Lô, Túi Xách)

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa (Ngành May Ba Lô, Túi Xách)

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Thống Kê (Ngành Ba Lô, Túi Xách)

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Đốc Sản Xuất (Ngành Ba Lô, Túi Xách)

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Kế Toán (Ngành Ba Lô, Túi Xách)

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QA (Ngành Ba Lô, Túi Xách)

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên May Mẫu (Ngành Ba Lô, Túi Xách)

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG ( Ngành May)

CONG TY TNHH MAY THEU THUAN PHUONG - Tp Hồ Chí Minh

Nam Quản Lý Kho ( Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Phụ Liệu Ngành May

Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Phụ Liệu Ngành May

Việt Nam

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG ( Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Lao Động Phổ Thông (Ngành May)

CONG TY THOI TRANG MOT QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam Quản Lý Kho ( Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông (Ngành May)

CONG TY THOI TRANG MOT QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Liệu Ngành May

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Chất Lượng (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Chất Lượng (Ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Qc, QA Ngành Gỗ, Mây Tre Lá, Gốm

Vietnam Housewares Co., LTD. - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>