61251  

việc làm nganh may

  

Nhân viên kế toán lương ngành may

CONG TY TNHH MAY MAI HOANG - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kỹ thuật ngành may 17

Cong ty TNHH MTV Det May Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu ngành may 15

Cong ty may lien doanh Plummy - Thái Bình

Nhân Viên QA - QC ( Ngành May )

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Đứng Máy Cnc Router ( Ngành Gỗ)

NHA MAY KOZOKA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thủ kho vải, nguyên phụ liệu ngành may + thành phẩm

Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng ngành may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ ngành may

Cong ty TNHH SX TMDV Truong Duong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>