Việc làm nganh may mac cong nghiep tại Đà Nẵng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 95 việc làm  

60 Công Nhân Vận Hành Máy May Công Nghiệp

Đà Nẵng

200 Công Nhân Vận Hành Máy May Công Nghiệp

Đà Nẵng

05 Nhân Viên Sữa Chữa Thiết Bị Trong Dây Chuyền May Công Nghiệp

Đà Nẵng

05 Nhân Viên Sữa Chữa Thiết Bị Trong Dây Chuyền May Công Nghiệp

Đà Nẵng

200 Công Nhân Vận Hành Máy May Công Nghiệp

Đà Nẵng

60 Công Nhân Vận Hành Máy May Công Nghiệp

Đà Nẵng

Công Nhân Sản Xuất Nhà Máy 3 - Cty Eurowindow Chi nhánh Đà Nẵng

Đà Nẵng

Ngoại ngữ - Thực Tập Sinh Ngành Ngoại Ngữ

Cong ty TNHH May mac TRISTAR - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Thực Tập Sinh Ngành Tiếng Anh

Cong ty TNHH May mac TRISTAR - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết kế Thi Công BQLDA Eurowindow Chi Nhánh Đà Nẵng

Đà Nẵng

Nhân Viên Giám Sát Thi Công BQLDA Eurowindow Chi nhánh Đà Nẵng

Đà Nẵng

Nhân Viên Giám Sát Thi Công BQLDA Eurowindow Chi nhánh Đà Nẵng

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Năng Lượng Mặt Trời

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Vé Máy Bay

Đà Nẵng - 12.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Năng Lượng Mặt Trời

Đà Nẵng

Nhân Viên Bảo Dưỡng Thiết Bị - Nhà Máy 3 Eurowindow CNĐN

Đà Nẵng

05 Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng May (QA)

Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mẫu

Đà Nẵng

Nhân Viên Bảo Dưỡng Thiết Bị - Nhà máy 1 Eurowindow

Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật May Mẫu

Đà Nẵng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm nganh may mac cong nghiep tại Đà Nẵng
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>