61  

việc làm nganh may mac cong nghiep tại Đà Nẵng

  

Bảo Vệ Đêm [điện Máy Trần Anh Đà Nẵng]

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Đà Nẵng

Dệt may - Nhân Viên QC / QA Làm Việc Tại Đà Nẵng Hoặc Quảng Nam

Cong ty TNHH Dacotex Da Nang - Đà Nẵng - Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Dacotex Da Nang - Đà Nẵng - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Cắt May Đo

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Trưởng Bộ Phận Kho Hàng Hóa

Tong Cong Ty An - Đà Nẵng

Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông

Chi Nhanh Cong Ty Cp Ha Tang Vien Thong CMC - Đà Nẵng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Đà Nẵng

Nhân Viên Kế Toán

Đà Nẵng

GIÁM SÁT KINH DOANH

Đà Nẵng

Quản Đốc Xưởng Đà Nẵng

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đà Nẵng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH

Đà Nẵng

Đầu Bếp Trưởng

Đà Nẵng

Nhân Viên Kế Toán Hàng Hóa

Đà Nẵng

Trưởng Bộ Phận Kho Hàng Hóa

Đà Nẵng

Trưởng Bộ Phận Kho Hàng Hóa

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Đà Nẵng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Tiếng Anh Dạy Fulltime Hoặc Part Time

Trung tam ngoai ngu Broadway - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>