98  

việc làm nganh ky thuat dien tại Cần Thơ

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử

CONG TY TNHH MTV AM THANH THAI TRUNG - Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy Phòng Chiết

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy Phòng Thổi Chai

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Kỹ Sư Điện Tử

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Tử

Cần Thơ

Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp 30

Cong ty co phan Gentraco - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP (2 VỊ TRÍ)

Cần Thơ

Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Cần Thơ

FPT Telecom - Cần Thơ

Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Cần Thơ

Cần Thơ

Nhân viên kỹ thuật

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Đội trưởng kỹ thuật ngoại vi và điều hòa không khí

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kỹ Thuật Làm Việc Tại Cần Thơ

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Cần Thơ

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kỹ Thuật Làm Việc Tại Cần Thơ

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Cần Thơ

Nhân viên kỹ thuật làm việc tại Cần Thơ

FPT Telecom Ho Chi Minh - Cần Thơ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Cần Thơ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Cần Thơ

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy Phòng Thổi Chai

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Công nghệ thông tin - Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Cần Thơ

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>