15657  

việc làm nganh in

  

Nhân viên giao nhận hàng, mua và đổ nguyên liệu ngành in

THIET KE IN AN NET VIET - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên ngành in lưới

Cong ty TNHH Trung Tam In - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế đồ họa ngành in ấn

THIET KE IN AN NET VIET - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kinh Doanh (ngành In Ấn)

Cong Ty TNHH Thiet Ke In An Khoi Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ thuật viên ngành in lưới

Cong ty TNHH Trung Tam In - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành in ấn

Cong ty in Kinh Bac - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế ngành in offset

Cong ty co phan In quang cao Au Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên ngành in lưới

Cong ty TNHH Trung Tam In - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành in lụa

CONG TY TNHH IN HOP NHAT - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế ngành in

Cong Ty In An Lap Han - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế ngành in

Cong ty co phan in va truyen thong Royal Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên KCS ngành in

Cong ty Co phan In So 7 - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh ngành in lụa

CONG TY TNHH IN HOP NHAT - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán giá thành sản phẩm ngành in ấn

Cong ty TNHH quang cao Viet Ben - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân ngành in bao bì

Cong ty co phan dau tu Phuc Khang - Hải Dương

Công nhân ngành in bao bì

Cong ty co phan dau tu Phuc Khang - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành In

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân ngành in ấn

Cong ty TNHH SXTM va DV Minh Truong - Hà Nội

Nhân viên thiết kế ngành In ấn - Quảng cáo

Cty TNHH Dang THuy - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Ngành In

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>