14279  

việc làm nganh hoa vien kien truc

  

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Nội Thất

CN CONG TY TNHH TM DV XNK LE THANH - - Tp Hồ Chí Minh

Công Ty Novoland Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh Ngành Kiến Trúc, Xây Dựng

Đà Nẵng

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Ngành Kiến Trúc, Xây Dựng

Đà Nẵng

Tuyển Kiến trúc sư hoặc họa viên kiến trúc

Cong ty TNHH Kien truc ArA - Tp Hồ Chí Minh

Họa viên khai triển kiến trúc

CONG TY CP TV TK XD KIEN TRUC NHA DEP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Họa Viên Kiến Trúc

CTY CP TV - TK - XD KIEN TRUC NHA - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Họa viên kiến trúc

Cong ty Xay Dung Kien Sinh - Tp Hồ Chí Minh

Họa viên kiến trúc

Cong ty TNHH Thiet ke - Xay dung Kien An - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Cong ty Co phan Truyen thong & Cong nghe Hoa - Hòa Bình

Kiến Trúc Sư-Họa Viên

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Hoạ Viên Kiến Trúc

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Hoạ Viên Kiến Trúc, Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Hoạ Viên Kiến Trúc

Tp Hồ Chí Minh

Hoạ Viên 3D Kiến Trúc

Tp Hồ Chí Minh

Hoạ Viên 3D Kiến Trúc

Tp Hồ Chí Minh

Họa Viên Kiến Trúc

Điện Biên Phủ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Họa Viên Kiến Trúc

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Họa Viên Kiến Trúc

Tp Hồ Chí Minh

Họa Viên/ Kiến Trúc Sư

Tp Hồ Chí Minh

Họa Viên Kiến Trúc

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>