17625  

việc làm nganh hoa vien kien truc

  

Kiến trúc/Nội thất - Tuyển Nhân Viên Kĩ Thuật (Ngành Gỗ Xuất Khẩu)

CONG TY CP KIEN TRUC VA NOI THAT NANO - Đồng Nai

Kiến trúc sư - Sinh viên ngành Kiến trúc

Cong ty Co phan Tu van Dau tu Kien Viet - Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Họa Viên Kiến Trúc Giỏi

Cong ty CP Thiet Ke Kien Truc - Xay dung - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Giảng Viên Chương Trình Họa Viên Kiến Trúc - Hcm

Trung tam Dao tao Kien truc CBS - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế nội thất, họa viên kiến trúc, kiến trúc sư

Cong ty Kien truc Noi that GOLDSPACE Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Diễn Họa 2D, 3D Nội Thất Kiến Trúc

Cong Ty CP Kien Truc & Xay Dung Hung Thanh - Hà Nội

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giảng Viên Chương Trình Họa Viên Kiến Trúc

Trung tam Dao tao Kien truc CBS - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giảng Viên Chương Trình Họa Viên Kiến Trúc

Trung tam Dao tao Kien truc CBS - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Họa viên Kiến Trúc

Cong ty CP kien truc va noi that Khong gian - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Họa viên kiến trúc

Cong ty CP kien truc Pi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Họa Viên Kiến Trúc Giỏi

CONG TY CO PHAN THIET KE KIEN TRUC XAY DUNG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

01 Kiến trúc sư và 01 họa viên

Kien truc Hoang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư, Họa viên nội thất, Cộng tác viên thiết kế

Cong ty Kien Truc Xay Dung TGT Viet Nam - Hà Nội

Kiến trúc sư, Họa viên thiết kế nội thất, Cộng tác viên thiết kế

Cong ty Kien Truc Xay Dung TGT Viet Nam - Hà Nội

Kiến Trúc Sư,Họa Viên Thiết Kế và Tài xế (Nam)

Cong ty TNHH Kien Truc va Xay Dung Quang Tran - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Họa Viên Kiến Trúc Nội Thất

CONG TY TNHH XD TTNT CON KIEN VANG - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Họa Viên Kiến Trúc Nội Thất

CONG TY TNHH XD TTNT CON KIEN VANG - Tp Hồ Chí Minh

Họa viên triển khai Kiến trúc và Nội thất

Cong ty co phan tu van xay dung Kien Quoc - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư/Họa viên

Cong ty co phan dau tu Truc Bach - Hà Nội

Kiến trúc sư/Họa viên (Thực tập sinh, Học việc)

Cong ty co phan dau tu Truc Bach - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>