17  

việc làm nganh duoc tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên khảo sát thị trường cho sinh viên mới tốt nghiệp

Cong ty TNHH Dau Tu & Thuong Mai Nhan Hung - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Thủ kho cửa hàng ICT ----- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật ICT -- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Yên Bái

Yên Bái

Nhân viên bảo vệ khu vực Thanh Xuân

Cong ty CP dich vu bao ve Thang Loi - - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Yên Bái Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư - Chuyên Viên Nội Thất

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Yên Bái

Yên Bái - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

EX - IM MANAGER

Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Yên Bái

Yên Bái

ADM - HR MANAGER

Yên Bái

ACC MANAGER

Yên Bái

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI TỈNH (SS)

Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI TỈNH (SS)

Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Tong cong ty Hoa Binh Minh - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng - dự án

Hà Nội - Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng

IDP - Lào Cai - Yên Bái - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng