30  

việc làm nganh duoc tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược Thiên Thành tuyển Trình dược viên

Cong ty TNHH Kinh doanh Duoc Thien Thanh - Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 27

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Quản trị dự nguồn giám đốc chi nhánh

Cong ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

IDP - Lào Cai - Yên Bái - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

FPT Telecom chi nhánh Yên Bái tuyển Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Yên Bái

Kế toán bán hàng

Doanh nghiep tu nhan Suc Xuan - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Văn Phòng

Đà Nẵng - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Thuong Mai Quoc Te Mua Vang - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh KV Lào Cai - Yên Bái - Nam Định

Lào Cai - Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật thi công

Cong ty Co phan Xay dung Thuong mai va XNK - Yên Bái

Đại Diện Thương Mại Khu vực Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Phòng Đào Tạo (nhân bản)

Cong ty CP Giao Duc Dai Duong - Lào Cai - Yên Bái

Giám Sát Kinh Doanh KV Lào Cai - Yên Bái

Lào Cai - Yên Bái

trang:     1 | 2    >>