181510  

việc làm nganh duoc

  

Chuyên viên kinh doanh ngành thảo dược

Cong ty Co Phan Thao Duoc The Gioi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý nhãn hàng-ABM ngành dược phẩm 02

Cong ty TNHH Kinh doanh Duoc Thien Thanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing Và Chăm Sóc Khách Hàng (Ngành Dược Phẩm)

Cong ty Co Phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Thị Trường (Ngành Dược Phẩm)

Cong ty Co Phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (Ngành Dược Phẩm)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Hóa Chất Và Vật Tư Tiêu Hao (Ngành Dược Phẩm)

Cong ty Co Phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ngành dược

Cong ty TNHH Duoc Pham Be Sante - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành dược

Cong ty TNHH Duoc Pham Be Sante - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành y tế dược

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên OTC, bán hàng ngành dược

Cong ty TNHH Duoc pham - Thuong mai Thai Gia - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Ngành Dược)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed - Hà Nội - Kon Tum

Nhân viên mua nguyên liệu ngành dược phẩm

Cong ty co phan kinh doanh duoc pham Chau Au - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Gấp Nhân Viên Marketting Ngành Dược

Cong ty co phan duoc pham quoc te ABIPHA - Hà Nội

Quản lý Trình dược viên ngành hàng OTC

Cong ty TNHH Duoc pham Gia Minh - Hà Nội

Quản lý Trình dược viên ngành hàng OTC

Cong ty TNHH Duoc pham Gia Minh - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Qa Ngành Dược

> CONG TY CO PHAN DUOC BECAMEX - Bình Dương

Kế toán tổng hợp - có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm và tpcn

Cong ty Co phan Hoa Duoc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sales Manager-Ngành Tây dược

Cong ty TNHH Duoc Pham Khai Hoan Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Marketing (ngành Dược)

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế bao bì ngành dược

Cong ty duoc pham NIC-Pharma - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>