186689  

việc làm nganh duoc

  

Kế toán tổng hợp - có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm và tpcn

Cong ty Co phan Hoa Duoc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Đốc Ngành Hàng Đa Quốc Gia

Cong Ty CP Nong Duoc Hai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh ngành dược

Cong ty TNHH Duoc Pham Be Sante - Đồng Nai

Nhân viên bán hàng ngành dược

Cong ty TNHH MTV Duoc Pham Be Sante - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kinh Doanh/ Trình Dược Viên Ngành Dược Phẩm 21

Cong Ty TNHH Tu Van Y Duoc Quoc Te - - Hà Nội

Nhân viên làm hồ sơ thầu và đọc dịch tài liệu chuyên ngành dược

Cong ty TNHH Duoc pham Hien Vi - Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng (ngành Dược)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed - Việt Nam

Nhân viên kinh doanh ngành dược

Cong ty Co Phan Duoc Hebes Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh ngành dược 28

Cong ty co phan Hoa Duoc - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành dược tại HN 26

Cong ty co phan Hoa Duoc - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh Doanh/ Trình Dược Viên Ngành Dược Phẩm

Cong Ty TNHH Tu Van Y Duoc Quoc Te - - Việt Nam

Quản Lý Trình Dược Viên Ngành Hàng OTC

Cong Ty TNHH Duoc Pham Gia Minh - Việt Nam

Tuyển Gấp Nhân Viên Marketting Ngành Dược

Hà Nội

Nhân viên Kinh Doanh/ Trình Dược Viên Ngành Dược Phẩm

Hà Nội - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường Cho Ngành Dược Phẩm

Hà Nội

Nhân viên bán hàng ngành dược/ trình dược viên

Cong Ty TNHH Phuc Thien Sinh - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Kinh doanh ngành Dược Mỹ phẩm

Cong ty TNHH Kien Vuong - Tp Hồ Chí Minh

Bán hàng ngành dược/ Trình dược viên

Cong Ty TNHH Phuc Thien Sinh - Tiền Giang

Nhân viên Marketing ngành dược

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat TBYT Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu Ngành Y Tế - Dược

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>