157429  

việc làm nganh duoc

  

Nhân viên phát triển thị trường ngành dược 28

Cong ty Co phan Duoc pham PHARVINA - Hà Nội

Nhân viên phát triển thị trường ngành dược

Cong ty Co phan Duoc pham PHARVINA - Hà Nội

Giám đốc kinh doanh (ngành dược) 17

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc kinh doanh (ngành dược) 02

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ngành dược

Cong ty TNHH duoc pham Thien An - Cần Thơ - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy (ngành dược)

Cong ty TNHH Medistar Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh (nguyên liệu ngành dược, thực phẩm)

Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Sale Admin - Thầu Ngành Dược

Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Hóa Chất Ngành Nước

Cong Ty TNHH Xay Dung Ky Thuat Khi Thuy (awc) - Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế ngành dược 13

Cong ty TNHH Medistar Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy (ngành dược) 13

Cong ty TNHH Medistar Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bán hàng ngành dược/ Trình dược viên

Cong Ty TNHH Phuc Thien Sinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kế toán (ngành dược) 07

Cong Ty Thien Long - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Y Tế

Cong ty Co Phan Cam Ha - Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm - Nguyên Liệu Ngành Dược

Việt Nam

Giảng Viên Môn Chuyên Ngành Ngành Dược Tại Trường Cao Đẳng

Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy Ngành Dược

Hà Nội

Nhân Viên Mua Nguyên Liệu Ngành Dược

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>