146426  

việc làm nganh duoc

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Quản Đốc Ngành Dược

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM AN THIEN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn (ngành Dược Phẩm)

Cong ty Co phan Y Duoc LIS - Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn (ngành Dược Phẩm)

Cong ty Co phan Y Duoc LIS - Hà Nội

Chuyên viên marketing ngành dược

Cong ty Co phan Y duoc Lis - Việt Nam

Nhân viên tư vấn (Ngành dược phẩm)

Cong ty Co phan Y duoc Lis - Việt Nam

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - An Giang - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - An Giang - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Bình Phước - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm (ngành Y Dược)

Cong ty Co phan Y Duoc LIS - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Sale Ngành Dược

Cong ty TNHH Duoc pham Hanh Thai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh và cộng tác viên kinh doanh ngành dược

Cong ty Co Phan Thuong Mai- Duoc Pham Nhat Minh - Hà Nội

Chuyên Viên Phân Tích Ngành Hàng Tiêu Dùng Hoặc Dược Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên R&D, Đăng Ký Thuốc (Ngành Dược)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên R&D, Đăng Ký Thuốc (Ngành Dược)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (nguyên Liệu/ Hương Liệu Cho Ngành Dược/ Thực Phẩm Chức Năng)

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Ngành Dược

Bắc Ninh

Chuyên Viên Phụ Trách Sản Phẩm (Ngành Y, Dược, Xét Nghiệm)

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược Phẩm

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>