137779  

việc làm nganh duoc

  

Công Ty CP Dược Phẩm Vinh Gia- Tuyển Giám Sát Ngành Dược

Cong ty co phan duoc pham Vinh Gia - Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Ngành Dược

Cong ty co phan duoc pham Vinh Gia - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Ngành Dược

Cong ty co phan duoc pham Vinh Gia - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Công Ty CP Dược Phẩm Vinh Gia- Tuyển Giám Sát Ngành Dược

Cong ty co phan duoc pham Vinh Gia - Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Giáo Viên Chuyên Ngành Y Dược

TRUONG TRUNG CAP Y DUOC BAC NINH - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn (Ngành dược phẩm)

Cong ty Co phan Duoc pham Lis Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên tư vấn (ngành dược phẩm)

Cong ty Y Duoc LIS - Hà Nội

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Ngành Dược

Cong ty CP Duoc pham Bac Ninh - BANIPHAR - Lào Cai

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Ngành Dược

Cong ty CP Duoc pham Bac Ninh - BANIPHAR - Lào Cai

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Ngành Dược

Cong ty CP Duoc pham Bac Ninh - BANIPHAR - Lào Cai

Nhân viên tư vấn (Ngành dược phẩm)

Cong ty Co phan Duoc pham Lis Viet Nam - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên marketing ngành dược

Cong ty Co phan Duoc pham Lis Viet Nam - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Giảng Viên Ngành Dược Học

Điện Biên Phủ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phụ Trách Sn Phẩm (Ngành Y, Dược, Xét Nghiệm)

Hà Nội

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược, Mỹ Phẩm ( Sales Executive )

Bắc Ninh

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Bình Dương

Chuyên viên Phụ trách sản phẩm (Ngành Y, Dược, Xét Nghiệm)

Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (ngành Dược)

Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (ngành Dược)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>