224  

việc làm nganh duoc pham tại Hà Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phụ Trách Kỹ Thuật Ngành Sơn Nước

Hà Nam

Nhân Viên Bảo Trì Chuyên Ngành Tự Động Hóa

Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Ngành Điện

CN Cong ty Co phan Tam Kim - Phủ Lý

Trình Dược Viên OTC

Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Hà Nam

Hà Nam - 7.000.000-11.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Hà Nam

Hà Nam

Trình Dược Viên OTC

Hà Nam

Nhân Viên KCS Thành Phẩm

Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thực Phẩm

Hà Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên KCS (kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm)

Hà Nam

Nhân Viên KCS (kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm)

Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên KCS (kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm)

Hà Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Thuốc Thú Y- Dinh Dưỡng Vật Nuôi

Hà Nam

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Hà Nam

Nhân Viên Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Hà Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Nước và Thực Phẩm Các Tỉnh

Hà Nam

Nhân Viên Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân

Hà Nam

Tuyển Nhân Viên KCS Nguyên Liệu

Hà Nam - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Nda

Hà Nam

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất

Hà Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>