58398  

việc làm nganh du lich

  

Trưởng nhóm kinh doanh ngành du lịch

Cong ty TNHH Thuong mai Du lich Bach Ung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sinh viên thực tập ngành du lịch

Cong ty CP Du lich Thanh nien xung phong - Tp Hồ Chí Minh

Thực tập viên chuyên ngành du lịch

TNHH Thuong Mai - Dich Vu -Du Lich CTOUR - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm kinh doanh ngành du lịch 22

Cong ty TNHH Thuong mai Du lich Bach Ung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản trị kinh doanh ngành du lịch

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai va Du - Ninh Bình

Sinh viên thực tập chuyên ngành du lịch

Cong ty co phan thuong mai dich vu va du - Hà Nội

Thực tập sinh ngành du lịch

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai va Du - Ninh Bình

Thực tập sinh ngành du lịch

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai va Du - Ninh Bình

Nhận sinh viên thực tập ngành du lịch

Cong ty Co phan Saigon - Dong Nai - Đồng Nai

Nhân viên thực tập ( Ngành Du Lịch)

Cong Ty CP DL World Travel - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thực tập ( Ngành Du Lịch) 09

Cong Ty CP DL World Travel - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Cộng Tác Nhân Viên Sales, Phát Triển Ngành Du Lịch

Tp Hồ Chí Minh

Nhận sinh viên thực tập ngành du lịch, khách sạn

Cong ty Co phan Saigon - Dong Nai - Đồng Nai

Trưởng ngành du lịch

Cong ty CP Hop tac Giao duc va Dao tao - Hà Nội

Sinh viên làm thêm ngành du lịch

Slandtravel Company - Hà Nội

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Ngành Du Lịch

Hà Nội

Thực Tập Sinh Ngành Du Lịch

Tp Hồ Chí Minh

Kế toán Tổng hợp (có Kinh nghiệp trong ngành Du lịch)

Blue Ocean Communication Corp - Tp Hồ Chí Minh

Sinh Viên Thực Tập Ngành Du Lịch, Marketing Và Kinh Doanh Du Lịch

Đồng Nai

Thực tập sinh ngành du lịch

OM VIET NAM Co.,Ltd - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>