88  

việc làm nganh dien cong nghiep tại Đồng Tháp

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón

Cong ty TNHH MTV Loc Vang - Cao Lãnh

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

CTY TNHH THIE'T BỊ CONG NGHIẸP GSI VIẸT NAM - Cao Lãnh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Sales Admin Chi Nhánh Đồng Tháp

CONG TY TNHH ADC - Đồng Tháp

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Sales Admin Chi Nhánh Đồng Tháp

CONG TY TNHH ADC - Đồng Tháp

Nhân Viên Kinh Doanh (kỹ Sư Nông Nghiệp)

Đồng Tháp

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo Máy

SCANSIA PACIFIC - Cao Lãnh - Đồng Nai

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực An Giang, Đồng Tháp

CONG TY TNHH OPPO - An Giang - Đồng Tháp - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh Đồng Tháp

Cong Ty CP Xi Mang Dinh Cao - Đồng Tháp

Xây dựng - Đại Diện Phân Phối Sản Phẩm Độc Quyền 2

N.S.B Group - Bến Tre - Đồng Tháp - 3.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh Đồng Tháp

Đồng Tháp

Đại Diện Kinh Doanh Đồng Tháp

Đồng Tháp

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực An Giang, Đồng Tháp

CONG TY TNHH OPPO - An Giang - Đồng Tháp - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Đồng Tháp

Giám Đốc Điều Hành Công Ty

Đồng Tháp

Nhân viên thống kê Nhà máy/vùng nuôi

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Nhân viên QC

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Tại Đồng Tháp, An Giang

Cong ty Co phan MY PHAM DEMAX Viet Nam - Cao Lãnh - Long Xuyên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh -Tiếp Thị Unilever tại huyện Lai Vung- Đồng Tháp

Cong ty TNHH Acacy - Đồng Tháp - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Nhiều Tỉnh Miền Tây

CONG TY TNHH DAI BAC - MIEN NAM - Cần Thơ - Đồng Tháp - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Khu vưc An Giang & đồng Tháp

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - An Giang - Đồng Tháp

trang:     1 | 2 | 3    >>