70  

việc làm nganh dien cong nghiep tại Đồng Tháp

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Ctv Kinh Doanh Ngành Phân Bón

Cong ty TNHH MTV Loc Vang - Cao Lãnh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Phân Bón

Cong ty TNHH MTV Loc Vang - Đồng Tháp - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

CTy TNHH Thie't Bị Cong Nghiẹp GSI Viẹt Nam - Cao Lãnh - 8.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp Nhân Viên Kinh Doanh(ngành hàng bia rượu)

Cong ty co phan Chau A Vi Ra - Đồng Tháp - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế (Gấp)

DOANH NGHIEP TU NHAN VIET NGA - Đồng Tháp

Kỹ Sư Nông Nghiệp - Thị Trường

An Giang - Đồng Tháp

02 Nhân Viên Điện Tử

Đồng Tháp - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Trà Vinh - Đồng Tháp

Nhân Viên Bảo Hành Điện Lạnh

Đồng Tháp

Cán bộ kỹ thuật công trình giao thông 18

Cong ty co phan Xay dung Thang Long - Đồng Tháp

Phó giám đốc (Công ty CP Lương thực Intimex) 22

Cong ty Co phan Tap doan Intimex - Đồng Tháp

Giám Đốc Kinh Doanh

Cong Ty Co Phan San Xuat Kinh Doanh An Dien - Đồng Tháp

Giám Đốc Kinh Doanh

Cong Ty Co Phan San Xuat Kinh Doanh An Dien - Đồng Tháp

Nhân viên lái xe - lái máy 18

Cong ty co phan Xay dung Thang Long - Đồng Tháp

Chuyên viên tổ chức hành chính 15

Cong ty Co phan Tap doan Intimex - Đồng Tháp

Phó giám đốc 08

Cong ty Co phan Tap doan Intimex - Đồng Tháp

Chuyên Viên An Ninh Tại An Giang/Đồng Tháp

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - An Giang - Đồng Tháp

Kỹ sư xây dựng cầu đường 04

Cong ty TNHH Van Thinh - Đồng Tháp

Trợ lý an ninh

Cong ty TNHH Xay lua mi VFM-Wilmar - Đồng Tháp

Trợ lý an ninh

Cong ty TNHH Xay lua mi VFM-Wilmar - Đồng Tháp

trang:     1 | 2 | 3    >>