56592  

việc làm nganh dien cong nghiep

  

Thợ bảo trì chuyên ngành điện công nghiệp

Cong ty TNHH Mascot Viet Nam - Hải Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện Ngành Máy Ép Nhựa

Chi nhanh Cong ty TNHH TM & SX Duy Thanh - Long An - Tp Hồ Chí Minh

KỸ SƯ ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 07

CONG TY CP KY NGHE & XAY DUNG HOANG TRUNG - Tp Hồ Chí Minh

KỸ SƯ ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CONG TY CP KY NGHE & XAY DUNG HOANG TRUNG - Việt Nam

Đại diện thương mại - Ngành hàng Công nghiệp

Son Ha Group - Hà Nội

Đại diện thương mại - Ngành hàng Công nghiệp

Son Ha Group - Hà Nội

Nhân viên đại diện thương mại - Ngành hàng Công nghiệp

Son Ha Group - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Văn Phòng Làm Việc Ngành Cáp Điện

DNTN SAN XUAT NGOC LAN (Ca'p diẹn - O'ng nuo'c) - Vinh

Nhân viên bộ phận QC (Yêu cầu tốt nghiệp ngành Cơ- Điện)

Cong ty CP Tap doan Sunhouse - Hà Nội

Nhân viên Kinh doanh ngành in công nghiệp

Cong ty Co Phan In Cong nghiep Thang Long - Hà Nội

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp biết tiếng hàn

Cong ty semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp

Cong ty semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp

Cong ty semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp 15

Cong ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp

Cong ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Phòng Tổng Hợp (Ngành Cơ Khí)

Cong ty TNHH SX TM KT Cong nghe 2T - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát ngành vệ sinh công nghiệp 09

Cong ty TNHH SX TM DV NANO CLEAN - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Group Cong ty DT- XD Cong trinh 468 - Phu - Hà Tĩnh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Group Cong ty DT- XD Cong trinh 468 - Phu - Hà Tĩnh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp

Cong ty TNHH Phu Kien Cuong - Hà Tĩnh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>