24  

việc làm nganh cong tac xa hoi tại Huế

  

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Marketing Tổng Hợp (làm Việc Tại Huế)

Cong Ty Co Phan Xi Mang Dong Lam - Huế

Giám Đốc Hành Chính Pháp Lý

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Cố Vấn Dự Án

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Kế Toán Trưởng

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Thư Ký Giám Đốc Thành Thạo Tiếng Trung Và Tiếng Anh

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Giám Đốc Tài Chính

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Thư Ký Biên Tập

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Phó Tổng Biên Tập

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Chuyên Viên Định Giá Tài Sản

Cong Ty TNHH Thinh Dien - Hà Nội - Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Điện Gia Dụng Tại Huế

Huế

Quản Lý Bộ Phận Ăn Uống - F & B Manager

Vedana Hospitality Management - Huế

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Phoenix Education - Huế

Nhân Viên Nhân Sự

Huế

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Huế

Nhân Viên Văn Thư (sl: 02 Nguời) - Làm Việc Tại Huế

Huế

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự

Huế

Giám Đốc Điều Hành Khách Sạn Heritage-huế

Huế

Lập Trình Viên Website (làm Việc Tại Tp. Huế)

Huế

Lập Trình Viên Website (làm Việc Tại Tp. Huế)

Huế

Lập Trình Viên Website (làm Việc Tại Tp Huế)

Huế

trang:     1 | 2    >>