19  

việc làm nganh cong tac xa hoi tại Huế

  

8 Nhân Viên Kinh Doanh + 20 Cộng Tác Viên Sales

Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Tác Viên Bán Hàng

Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Giám Đốc Tư Vấn

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Trưởng Phòng Tư Vấn

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Huế

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty Truyen Thong Va Xay Dung Minh Ha - Huế

Giám đốc điều hành tại Huế 17

Cong ty CP khoang san Ha An - Huế

Giám đốc Mỏ tại Huế

Cong ty CP khoang san Ha An - Huế

Giám đốc Mỏ tại Huế 15

Cong ty CP khoang san Ha An - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Lương Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Telesale Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại, Hoa Hồng Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Phó Phòng Mua Hàng ( Thừa Thiên Huế )

Huế

Nhân Viên Kĩ Thuật

Huế - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Aic Tuyên Cán Bộ Kỹ Thuật Bảo Hành, Bảo Trì

Huế - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán

Huế

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nội - Huế

Tư Vấn Du Học

Huế

Chuyên Viên Thiết Kế

Hà Nội - Huế

Tuyển Trưởng Phòng Tư Vấn

Huế

Nam / Nữ Bảo Vệ : 6tr - 9tr Kcn ( Bao ăn ở )

Huế - Tân An - 5.000.000₫ một tháng