11  

việc làm nganh cong tac xa hoi tại Huế

  

Nhân viên kinh doanh và cộng tác viên kinh doanh

Huế

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Marketing Online

Cong ty TNHH DVTM Phuong Anh - Hnoss Fashion - Huế

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Marketing Online

Cong ty TNHH DVTM Phuong Anh - Hnoss Fashion - Huế

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ Khí

CONG TY TNHH HOAN VU V.N - Huế - Tân An

Nhân sự - Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Nhật)

CN XKLD TAI TP.HCM CONG TY CO PHAN DET MAY - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh - Telesales

Cong ty CP PT TM Va Cung Ung DV vien - Huế - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

Huế

Tư Vấn Du Học

Huế

Tuyển CTV Giáo viên tư vấn giáo dục

Huế - Vinh - 5.000.000₫ một tháng