12  

việc làm nganh cong tac xa hoi tại Huế

  

Cộng Tác Viên Marketing Online

Huế - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Công Tác Viên Bán Hàng

Huế

Kinh doanh - Nhân Viên Tư Vấn

Cong Ty Truyen Thong Va Xay Dung Minh Ha - Huế

Nhân viên tiền lương 14

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty Truyen Thong Va Xay Dung Minh Ha - Huế

Trình dược viên tại Huế

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Lương Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nội - Huế

Chuyên Viên Thiết Kế

Hà Nội - Huế

Nhân viên Vận hành

Huế

Kỹ Sư Điện

Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Mua Hàng ( Thừa Thiên Huế )

Huế