24  

việc làm nganh cong tac xa hoi tại Huế

  

Giám Sát Bán Hàng Tại Huế Lương Cao ( 12 - 15 Triệu/tháng )

CONG TY CO PHAN DEMAX VIETNAM - Huế - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Trưởng Phòng Nhân Sự

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thu Ngân

CN CONG TY TNHH TM HIEP VIET - Hà Nội - Huế - 3.800.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh - Telesales

Cong ty CP PT TM Va Cung Ung DV vien - Huế - 3.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư / Kỹ Thuật Viên Phân Xưởng Sản Xuất (sl: 04 Người) - Huế

Huế

Kỹ Sư Phân Xưởng Bảo Trì Cơ (04 Người) - Huế

Huế

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Nhân Sự Tại Huế

O To Truong Hai Da Nang - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Pháp Lý

Huế

Giám Đốc Tài Chính

Huế

Academic Staff

Huế

Academic Staff

Huế

Nhân Viên Điều Hành Tour

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Kho

Huế

Nhân Viên Điều Hành Tour

Huế

Giám Đốc Tài Chính

Huế

Kế Toán Kho

Huế

Nhân Viên Điều Hành Tour

Huế

QUẢN LÝ BÁN HÀNG KHU VỰC HUẾ

Huế

QUẢN LÝ BÁN HÀNG KHU VỰC HUẾ

Huế

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Huế

trang:     1 | 2    >>