22  

việc làm nganh cong tac xa hoi tại Huế

  

Cộng Tác Viên Marketing Online

Huế - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

8 Nhân Viên Kinh Doanh + 20 Cộng Tác Viên Sales

Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Lương Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Lương Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Lương Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Kinh doanh - Telesale Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại, Hoa Hồng Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Telesale Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại, Hoa Hồng Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Chăm sóc khách hàng - Telesale Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại, Hoa Hồng Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Nhân Viên Đồ Họa Máy Tính

Cong ty TNHH Kien Nhay - Huế

Sales Representative

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Huế - Tân An - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trắc Đạc

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Huế - Tân An - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Social Media Executive

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bartender

Huế

Tư Vấn Du Học

Huế

Chuyên Viên Thiết Kế

Hà Nội - Huế

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nội - Huế

Tuyển Trưởng Phòng Tư Vấn

Huế

Aic Tuyên Cán Bộ Kỹ Thuật Bảo Hành, Bảo Trì

Huế - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>