87  

việc làm nganh cong nghe thong tin tại Hậu Giang

  

Dệt may - Công Nhân May Có Tay Nghề (Nũ)

Cong ty TNHH Son Tung - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phát Triển Và Sản Xuất Học Liệu Ngành Luật 23

To Hop Giao Duc TOPICA - Hà Nội - Vị Thành

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Vị Thành - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kế Toán Vật Tư Công Trình

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Điện Biên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Pco (Sức Khỏe Cộng Đồng)

Cong ty TNHH Hoa Nong Hop Tri - Vị Thành

FPT Telecom Hậu Giang Tuyển Nhân Viên Thi Công và Bảo Trì Internet

Hậu Giang

FPT Telecom Hậu Giang Tuyển Nhân Viên Thi Công và Bảo Trì Internet

Hậu Giang

SHOP KUSON TP VỊ THANH TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

Vị Thành

Chăn nuôi, Thú y (nhân viên kiểm nghiệm) 08

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh My Phu - Hậu Giang

Nhân viên kiểm nghiệm 06

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh My Phu - Hậu Giang

Nhân viên phòng lab 06

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh My Phu - Hậu Giang

Kế toán bán hàng thức ăn chăn nuôi 04

Cong Ty TNHH De Heus - Hậu Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI

CONG TY CO PHAN BAO BI QUANG MINH - Hậu Giang

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành

Bất động sản - Tuyển Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Kế Toán

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành

Bất động sản - Nhân Viên Kinh Doanh Bâ't Động Sản

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dệt may - Tổ Trưởng Có Kinh Nghiệm Kiểm Hàng Thời Trang

Cong ty TNHH Son Tung - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Trưởng Phó Phòng Qt - Hcns

Cong ty TNHH Son Tung - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phó Phòng Qt - Hcns

Cong ty TNHH Son Tung - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>