82  

việc làm nganh cong nghe thong tin tại Hậu Giang

  

Dệt may - Công Nhân May Có Tay Nghề (Nũ)

Cong ty TNHH Son Tung - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Vị Thành - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kế Toán Vật Tư Công Trình

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Điện Biên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Pco (Sức Khỏe Cộng Đồng)

Cong ty TNHH Hoa Nong Hop Tri - Vị Thành

SHOP KUSON TP VỊ THANH TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

Vị Thành

Chăn nuôi, Thú y (nhân viên kiểm nghiệm) 08

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh My Phu - Hậu Giang

Nhân viên kiểm nghiệm 06

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh My Phu - Hậu Giang

Nhân viên phòng lab 06

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh My Phu - Hậu Giang

Kế toán bán hàng thức ăn chăn nuôi 04

Cong Ty TNHH De Heus - Hậu Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI

CONG TY CO PHAN BAO BI QUANG MINH - Hậu Giang

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành

Bất động sản - Tuyển Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành

Bất động sản - Nhân Viên Kinh Doanh Bâ't Động Sản

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Kế Toán

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành

Dệt may - Tổ Trưởng Có Kinh Nghiệm Kiểm Hàng Thời Trang

Cong ty TNHH Son Tung - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Trưởng Phó Phòng Qt - Hcns

Cong ty TNHH Son Tung - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phó Phòng Qt - Hcns

Cong ty TNHH Son Tung - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Ie Quy Trình Thiết Kế Chuyền

Cong ty TNHH Son Tung - Vị Thành - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Gia Lai - Vị Thành

Bất động sản - Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Gia Lai - Vị Thành

trang:     1 | 2 | 3    >>