8006  

việc làm nganh co khi che tao tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Sinh viên thực tập ngành cơ khí chế tạo máy, tiện phay cnc

Cong ty co phan san xuat QT - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì cơ khí chế tạo

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo

Cong Ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Họa viên cơ khí chế tạo

Cong ty co phan nhom kinh Nam Viet - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Công Nhân Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty CP Tu Van Xay Dung Dien 2 - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Trung cấp cơ khí- chế tạo

Cong ty CP Tu Dong CN OMINA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh cơ khí chế tạo

Cong ty TNHH Thiet Bi Cong Nghiep Hiep Phat - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Trang COrporation - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Trang COrporation - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên cơ khí chế tạo

Cong ty TNHH SX - CK - TM CHAN Thai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>