5815  

việc làm nganh co khi che tao tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư cơ khí chế tạo

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo 15

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí chế tạo 01

Cong ty TNHH Co Khi Chinh Xac Viet Nhat Tan - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy cán tôn 18

Cong ty TNHH Co Khi Cong Nghiep Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Tuyền nhân viên kỹ thuật cơ khí chế tạo máy

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Chế Tạo Máy-Visip2

JellyFish HR co.,ltd - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy cán tôn

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo 29

Cong ty TNHH Thang may Phat Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất - Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo 26

Cong Ty TNHH Nidec Viet Nam Corporation - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy văn phòng Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên cơ khí chế tạo khuôn mẫu, tự động

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo thép 18

Cong ty CP xay lap CN Viet Son - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo thép

Cong ty CP xay lap CN Viet Son - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>