8498  

việc làm nganh co khi che tao tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Kinh Doanh Ngành Cơ Khí Chế Tạo, Tự Động Hóa

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Doanh Ngành Cơ Khí Chế Tạo, Tự Động Hóa

Cong ty TNHH Nam Trung - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co Phan Giay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN GIAY SAI GON - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co Phan Giay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí, Nhiệt, Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy Người Miền Tây

Tp Hồ Chí Minh

NV Sữa Chũa - Trung Cấp Cơ Khí ( Tiện, Phay, Bào), Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Thiết Kế Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thép Qmc Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí- Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Ty CP Thiết Bị Siêu Thị Vinatech Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>