5704  

việc làm nganh co khi che tao tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyền nhân viên kỹ thuật cơ khí chế tạo máy

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật cơ khí chế tạo máy

Cong ty CP Tu van Cong Nghe va Thiet Bi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Ky Thuat Quoc - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí- Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thực Tập Sinh Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 06

DNTN Nhua Cho Lon - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí chế tạo 03

Cong ty TNHH TM DV ky thuat Phan ta - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Ks Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That va Quang Cao - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy cán tôn

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Sản Xuất - Cơ Khí Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh - 20.000.000₫ một tháng

Trung cấp cơ khí- chế tạo

Cong ty CP Tu Dong CN OMINA - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>