19385  

việc làm nganh co khi che tao tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Cao Cấp (senior)

Cong Ty Co Phan Thiet Bi Medimax (medimax Jsc) - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Cao Cấp (senior)

Cong Ty Co Phan Thiet Bi Medimax (medimax Jsc) - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy 01

Cong ty co phan Ky Thuong Tan Phong - Hà Nội

Tuyển kỹ sư cơ khí thiết kế chế tạo máy

Cong ty co phan san xuat va dau tu Gia - Hà Nội

Công nhân cơ khí, chế tạo, hàn

Cong ty Co phan Phuc Chau An - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chế tạo 30

Cong ty TNHH Tan My - Hà Nội

Tuyển Gấp: Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí / Chế Tạo Máy

Cong Ty CP DauTu Phat Trien Viet Thanh - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Cao Cấp (senior)

Phan Thiết - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo Máy

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên Cơ Khí - Chế tạo

Hà Nội

Tuyển kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Hà Nội

kỹ sư cơ khí chế tạo máy

cong ty tnhh trung tam ky thuat viet - Hà Nội

Tuyển nhân viên Kĩ thuật ngành Cơ khí

Hà Nội

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Kỹ Sư Cơ Khí (Đào Tạo Atlđ)

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Viet - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí (Đào Tạo Atlđ)

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Viet - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí ( chuyên đào tạo ATLĐ) 21

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Viet - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí (đào Tạo Atlđ)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>