73  

việc làm ngan hang tại Huế

  
Các tìm kiếm gần nhất

Nhà Hàng Nét Huế Tuyển Thu Ngân, Kế Toán Khó

Huế - 3.200.000-5.200.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Cửa Hàng Ict Tại Huế

Huế

Kế Toán Bán Hàng (thu Ngân)

Hà Nội - Huế

Thu ngân. 27

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân

Huế - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Thu Ngân

QUAN BUN BO MO TE - Huế - 4.000.000₫ một tháng

Thu Ngân

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng

Ngan Hang TMCP Quoc Dan NCB - Huế

Tổ trưởng nhà hàng 27

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng nhà hàng. 27

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng kênh TT - Huế

Cong ty TNHH Lotte Viet Nam - Huế - 10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng

Cong ty Co Phan My Way Hospitality - Huế

Nhân Viên Giao Hàng

Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Lương Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Telesale Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại, Hoa Hồng Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng: 01 Người (huế)

Huế

Sinh Viên Bán Bảo Hiểm Xe Máy/ Trưởng Nhóm Bán Hàng

Huế

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Trưởng Phòng Đào Tạo

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Thực phẩm/DV ăn uống - Trưởng Phòng Đào Tạo

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Nhân Viên Kinh Doanh

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>