49  

việc làm ngan hang tại Huế

  
Các tìm kiếm gần nhất

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Thu Ngân Ca Chiều

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Nhà Hàng Nét Huế Tuyển Thu Ngân, Kế Toán Khó

Huế - 3.200.000-5.200.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Cửa Hàng Ict Tại Huế

Huế

Thu ngân 13

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân

Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thu Ngân

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng 20

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bảo vệ nhà hàng 02

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng ( Thừa Thiên Huế )

Huế

Quan hệ đối ngoại - Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng

Cong ty Co Phan My Way Hospitality - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Lương Cao

Cong ty Co Phan Phu Hung Life - Huế

Nhân viên phụ bếp 20

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Trưởng Phòng Đào Tạo

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Trưởng Phòng Đào Tạo

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Thực phẩm/DV ăn uống - Trưởng Phòng Đào Tạo

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Um)

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh (Ar)

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH(UM)

CONG TY TNHH BAO HIEM NHAN THO ACE LIFE - Huế

ĐẠI DIỆN KINH DOANH

CONG TY TNHH BAO HIEM NHAN THO ACE LIFE - Huế

Quản Lý Chi Nhánh

Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>