5  

việc làm ngan hang dang tuyen dung tại Bạc Liêu

  

Thu ngân kiêm trang trí Siêu thị Thế Giới Di Động

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bạc Liêu - Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Bạc Liêu

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bạc Liêu

Cộng tác viên Đồng bằng sông Cửu Long

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng