29  

việc làm ngan hang dang tuyen dung tại Bạc Liêu

  

Nhân viên Thu Ngân

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu

Giám Sát Bán Hàng

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Biết Bán Hàng

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pg Làm Thời Vụ

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quảng Bá Kỹ Thuật - Khu Vực Miền Tây 22

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Bạc Liêu

Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà

Bạc Liêu

Kế Toán Kiêm Thư Ký Công Trình

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Bạc Liêu

Bạc Liêu - Kiểm soát viên KTNQ

Bạc Liêu

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bạc Liêu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên (Sales)

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cần Thủ Kho Làm Việc Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kế Toán Làm Việc Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Sinh Viên Thực Tập Phòng Nhân Sự

Bạc Liêu

Nhân viên kế toán

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu

Nhân viên quản lý kho

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu

Nhân viên Kho Siêu Thị (quản lý ĐTDĐ)

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực Miền Tây 13

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Bạc Liêu

Chuyên viên xử lý nợ

Bạc Liêu

trang:     1 | 2    >>