12  

việc làm ngan hang dang tuyen dung tại Bạc Liêu

  

Bạc Liêu - Chuyên viên Khách hàng

Bạc Liêu

Nhân Viên Thu Cước Phí Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Thu Cước Phí Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Thu Cước Phí Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Bạc Liêu

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Bạc Liêu

Giám Đốc Vùng

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạc Liêu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Bạc Liêu

Kỹ Sư Thủy Sản

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bạc Liêu

Bạc Liêu