33  

việc làm ngan hang dang tuyen dung tại Bạc Liêu

  

Nhân viên Thu Ngân

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu

Giám Sát Bán Hàng

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đại Diện Thương Mại

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bạc Liêu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Miền Tây

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ 24

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Home Credit Vietnam - Bạc Liêu

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Miền Nam

Bạc Liêu

Kỹ Sư Thủy Sản

Bạc Liêu

Bạc Liêu - Kiểm soát viên KTNQ

Bạc Liêu

Trình Dược Viên Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Giống Thủy Sản

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Nhân Sự

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (R.M)

Bạc Liêu

Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà 27

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Bạc Liêu

Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà

Bạc Liêu

Kế Toán Tổng Hợp

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công Nhân May

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Bạc Liêu

trang:     1 | 2    >>