31  

việc làm mua hang truc tuyen tại An Giang

  

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

An Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Cần Thơ - An Giang

Quản Lý Nhà Hàng

Cần Thơ - An Giang

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Giám Sát Hàng Hóa Trong Siêu Thị, Tòa Nhà

CONG TY TNHH DVBV AN NINH 24H - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

FPT Shop Tân Châu - An Giang] Nhân viên tư vấn bán hàng

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Shop] Nhân viên tư vấn bán hàng FPT Shop Tân Châu - An Giang

An Giang - 7.000.000₫ một tháng

FPT Shop Tân Châu - An Giang] Nhân viên tư vấn bán hàng

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Shop Tân Châu - An Giang] Nhân viên tư vấn bán hàng

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - [Fpt Shop] Tư Vấn Bán Hàng Tại Tân Châu, An Giang

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng - An Giang

An Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Cần Thơ - An Giang

Quản Lý Nhà Hàng

Cần Thơ - An Giang

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

An Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

An Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Cần Thơ - An Giang

Quản Lý Nhà Hàng

Cần Thơ - An Giang

Nhân Viên Bán Hàng - An Giang

An Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ Kho

An Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi

CONG TY CPTMSX THUC AN CHAN NUOI VAN SANH - An Giang - Bến Tre - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Kiểm Soát Nhân Viên Quầy Thu Ngân Thời Vụ

CONG TY TNHH DVBV AN NINH 24H - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 9.200.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>