Việc làm minh hung tại Tây Bắc Bộ

Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Hòa Bình

Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 17 trong 17 việc làm  

Nhân Viên Chăm sóc Khách hàng

Cong Ty TNHH Thuong Mai - Dich Vu Viet Hung - Điện Biên Phủ

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Hà Nam, Hòa Bình)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Hà Nam - Hòa Bình

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Hà Nam, Hòa Bình)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Hà Nam - Hòa Bình

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Hà Nam, Hòa Bình)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Hà Nam - Hòa Bình

Nhân Viên Bảo Trì Cơ

Tây Bắc Bộ

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng (ra) - Khu Vực Miền Bắc

Hòa Bình

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty CP FGF VietNam - Điện Biên Phủ

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Chuyên Viên Tư Vấn

Hòa Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cao

Điện Biên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh, Phát Triển Thị Trường Sơn

Điện Biên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Điều Hành

Điện Biên

GIÁM SẮT KINH DOANH TÂY BẮC

Cong ty New for - Tây Bắc Bộ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân (pfc) - Khu Vực Miền Bắc

Hòa Bình

QUẢN LÝ SHOWROOM - THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Lai Châu

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lai Châu