118  

việc làm minh hung tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư cơ khí chế tạo 16

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Dầu khí/Địa chất - Cán Bộ Kỹ Thuật Trắc Đạc

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Giám Đốc Điều Hành

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Trắc Đạc

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Xây dựng - Tuyển Liên Tục Công Nhân Hàn, Bê Tông, Cốp Pha

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Điện Biên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Thiết Bị Vật Tư

> CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Công nhân thợ Hàn

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ sư tuyển khoáng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Trưởng phòng tổ chức hành chính

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Nhân viên Nhân sự

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Giám đốc điều hành

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Công nhân vận hành cầu trục

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Nhân viên phòng nhân sự

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Công nhân vận hành cầu trục Gian máy

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Phó Giám đốc điều hành

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Điện Biên

trang:     1 | 2 | 3    >>