118  

việc làm minh hung tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

40 Nhân Viên Bảo Vệ Tòa Nhà Hòa Bình - 505 Minh Khai- Hai Bà Trưng

Hòa Bình - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên nhân sự 21

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ sư cơ khí chế tạo 16

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Dầu khí/Địa chất - Cán Bộ Kỹ Thuật Trắc Đạc

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Giám Đốc Điều Hành

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Trắc Đạc

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Xây dựng - Tuyển Liên Tục Công Nhân Hàn, Bê Tông, Cốp Pha

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Điện Biên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Thiết Bị Vật Tư

> CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Nhân viên phòng nhân sự

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ sư cơ khí chế tạo

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Giám đốc điều hành

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Công nhân thợ Hàn

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Nhân viên Nhân sự

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ sư tuyển khoáng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Công nhân vận hành cầu trục Gian máy

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

trang:     1 | 2 | 3    >>