39  

việc làm minh hung tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Lai Châu

Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư tuyển khoáng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Tp Hồ Chí Minh - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty BDS Hung Thinh - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Thống Kê

Điện Biên Phủ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP Lien Doanh Galatex Viet Nam - Điện Biên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển thị trường

Cong ty CP Lien Doanh Galatex Viet Nam - Điện Biên - 10.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Đào Tạo Bảo Trì Điện

Cong ty Co phan Soi The Ky - Tây Bắc Bộ

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

CN Lai Châu - Các vị trí quản lý và chuyên viên

Lai Châu

CN Lai Châu - Các vị trí quản lý và chuyên viên

Lai Châu

Phó phòng Kỹ thuật - kết hoạch - vật tư

Lai Châu

Trưởng phòng kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Điện Biên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong ty Co phan Soi The Ky - Tây Bắc Bộ

Quản đốc trưởng phân xưởng sửa chữa

Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kinh Doanh

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Bảo Vệ Vệ Sĩ Làm Tại Q4,5,6

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nam / Nữ Bảo Vệ Làm Tại Q10,11,12

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Làm Tại Q1,2,3

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Quan trắc

Lai Châu

trang:     1 | 2    >>