57  

việc làm minh hung tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát An Toàn

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Giám Sát M&e

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Seo Web, Quản Trị Web

Cong Ty TNHH MTV Thiet Bi Ky Thuat Trien Hung - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Chuyên Viên Hoàn Thiện

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Kỹ Sư Kết Cấu

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Giám Sát M&e

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Giám Sát M&e (Hệ Thống Lạnh - Thông Gió)

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Thủy Lực

Cong Ty TNHH MTV Thiet Bi Ky Thuat Trien Hung - Điện Biên Phủ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Ngành Thủy Lực

Cong Ty TNHH MTV Thiet Bi Ky Thuat Trien Hung - Điện Biên Phủ

Thông tin tuyển dụng Sales Export Vice Manager ngày25/11/2015

Tp Hồ Chí Minh - Tây Bắc Bộ

Chuyên viên kỹ thuật cài đặt hệ thống - công tác tại Điện Biên

Tat ca Muc luong - Điện Biên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện làm việc trong và ngoài nước

Tat ca Muc luong - Lai Châu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Lai Châu

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kế Toán

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Quảng cáo/Marketing/PR - Online Marketing Executive

CTY SX-TM-DV TAN VIET - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin - Online Marketing Executive

CTY SX-TM-DV TAN VIET - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>