34  

việc làm minh hung tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Hòa Bình

Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư tuyển khoáng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Tp Hồ Chí Minh - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty BDS Hung Thinh - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư đọc bản vẽ 06

Cong ty CP dau tu va san xuat TM Hoa - Hà Nội - Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công trường 06

Cong ty CP dau tu va san xuat TM Hoa - Hà Nội - Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Mầm Non

Truong Tieu Hoc-Trung Hoc Chu Van An - Hòa Bình

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Bảo Mẫu Mầm Non

Truong Tieu Hoc-Trung Hoc Chu Van An - Hòa Bình

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh, 29

Cong Ty Tai Chinh TNHH Mot Thanh Vien Home Credit - Điện Biên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh 29

Cong ty CP ST Toan Cau - Điện Biên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe con 29

Cong ty CP dau tu va san xuat TM Hoa - Hà Nội - Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xe Xe Cẩu, Xe Tải

Cong ty CP Dau tu Xay dung 194 - Điện Biên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành CNC 26

Cong ty CP dau tu va san xuat TM Hoa - Hà Nội - Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Điện Biên

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Phát Điện

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dệt may - Trưởng Phòng Công Nghệ Và Nghiên Cứu Phát Triển

CONG TY CO PHAN SO THE KY - Tây Bắc Bộ

Dệt may - Nhân Viên May

CONG TY MAY HAI DANG - Hòa Bình - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Kho

Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Lễ Tân Hành Chánh Văn Thư

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Luật/Pháp lý - Lễ Tân Hành Chánh Văn Thư

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Đào Tạo Bảo Trì Điện

CONG TY CO PHAN SO THE KY - Tây Bắc Bộ

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ

CONG TY CO PHAN SO THE KY - Tây Bắc Bộ

trang:     1 | 2    >>