18603  

việc làm mien bac

  

Nhân viên kinh doanh thị trường miền Bắc

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Quản Lý Bán Hàng Thực Phẩm Và Đồ Uống Miền Bắc + Miền Nam

Hà Nội

Tổng Quản Lý Khu Vực Miền Bắc

Hà Nội

Quản lý bán hàng Thực phẩm và Đồ uống Miền Bắc + Miền Nam

Hà Nội

Trưởng kinh doanh khu vực ASM toàn miền bắc

Hà Nội

Trình Dược Viên Các Tỉnh Miền Bắc

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

02 Quản lý bán hàng Thực phẩm và Đồ uống Miền Bắc + Miền Nam

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Quoc Gia - Nafaco - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc - TPHCM

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Qhkh Cá Nhân Khu Vực Miền Nam / Miền Bắc

Việt Nam

Trưởng Bộ Phận Quản Lý - Khu Vực Miền Trung Và Bắc Việt Nam

Việt Nam

Quản Lý Cửa Hàng Tại Các Tỉnh Miền Bắc

Hà Nội - 9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tỉnh Miền Bắc

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trường Phú: tuyển 01 trưởng phòng KD (miền Bắc) và 10 NV

Việt Linh - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý TDV các tỉnh Miền Bắc 23

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (eco pharma J.S.C) - Hà Nội

Chuyên Viên Qhkh Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Miền Nam / Miền Bắc

Việt Nam

Giám sát Bán hàng các tỉnh Miền Bắc

Cong ty co phan thuc pham Minh Duong - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây

Đồng Bằng Sông Cửu Long

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc

Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Otc (Miền Bắc)

Cao Bằng

Trình Dược Viên Otc (Miền Bắc)

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>