6523  

việc làm mien bac

  

Trình dược viên miền Bắc 26

Cong ty TNHH dau tu Health ViNa Mien Nam . - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên miền bắc 17

Cong ty TNHH dau tu Health ViNa Mien Nam . - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý khu vực miền Bắc 17

Duoc pham quoc te Kinh Bac - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN BẮC (RSM)

Cong Ty Co Phan Vang Bac Da quy Phu Nhuan - Hà Nội

Quản lý khu vực miền Bắc

Duoc pham quoc te Kinh Bac - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý dược Miền Bắc 02

Cong ty CP G-P Mama sua non - Hà Nội

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Bắc

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn tín dụng tại các tỉnh miền Bắc

Hà Nội

Trình dược viên Otc, Etc miền bắc 01

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý OTC Miền Bắc (lương Hấp Dẫn)

Hà Nội - 350-500 $ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc- RSM

Hà Nội - 30.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh - Khu vực Miền Bắc 30

Cong ty TNHH san xuat - thuong mai Ben Nghe - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TDV khu vực toàn miền bắc. 30

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc và Etc toàn miền bắc 01

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên ETC khu vực miền Bắc 30

Cong ty Duoc Pham Botania - Chi Nhanh TP.HCM - - Cao Bằng - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC,ETc tại miền bắc 30

Cong ty TNHH Thuong Mai FCM - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TDV khu vực toàn miền bắc 01

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên ETC miền Bắc 30

Cong ty Duoc Pham Botania - Chi Nhanh TP.HCM - - Tp Hồ Chí Minh - Nghệ An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - P2 :nhân Viên Tín Dụng Cá Nhân -Khu Vực Miền Bắc

Tp Hồ Chí Minh

Quản lý khu vực tỉnh miền bắc 29

Cong ty CP y te Suc Song Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>