166  

việc làm may mac tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý chuyền may

Cong ty TNHH Thuong mai Dai Loi - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý chuyền may

Cong ty TNHH Thuong mai Dai Loi - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý chuyền may 29

Cong ty TNHH Thuong mai Dai Loi - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý chuyền may

Cong ty TNHH Thuong mai Dai Loi - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý chuyền may

Cong ty TNHH Thuong mai Dai Loi - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Nhà Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bảo Hành Điện Máy

Vĩnh Phúc

Quản Lý Ngành Hàng Điện Máy

Vĩnh Phúc

Tuyển Dụng Trợ Lý Quản Đốc Nhà Máy Làm Việc Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Đào Tạo Kỹ Thuật - Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khối Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Đào Tạo Kỹ Thuật - Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khối Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khối Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khối Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Phòng Gia Công Hàn Nhà Máy Ô Tô

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật-phòng Kế Hoạch Nhà Máy Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật-phòng Kế Hoạch Nhà Máy Xe Máy

Vĩnh Phúc

Can tuyen nhan vien xuat nhap khau cho cong ty May

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Hành Chính

Cong Ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Nhân viên phòng hành chính

Cong ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Điện ( Số Lượng: 05)

Vĩnh Phúc - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>