19  

việc làm may mac tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật May Tại Vĩnh Phúc, Hà Nội

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật May Tại Vĩnh Phúc, Hà Nộinop Ho So Ngay

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lập Kế Hoạch

Cong ty TNHH San xuat hang may mac TAL - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

PHIÊN DICH TIENG ANH

CONG TY CO PHAN DAU TU DET MAY G.HOME - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bán Hàng Tại Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thương Mại

Vĩnh Yên

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Cong ty TNHH TOT Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Phúc

VIỄN THÔNG A TUYỀN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC]

Vĩnh Yên

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Phúc

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Yên

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Yên

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Yên

VIỄN THÔNG A TUYỀN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [VĨNH YÊN - VĨNH PHÚC]

Vĩnh Yên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - VinPro

Vĩnh Yên

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Vĩnh Yên

Nhân viên trực phát sóng tín hiệu truyền hình k+

Vĩnh Yên - 6.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Payroll Senior Associate

Cong Ty TNHH San Xuat Hang May Mac TAL ( - Vĩnh Phúc