161  

việc làm may mac tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ sửa máy

Cong ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bảo Hành Điện Máy

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Nhà Máy

Vĩnh Phúc

Quản Lý Ngành Hàng Điện Máy

Vĩnh Phúc

Tuyển Dụng Trợ Lý Quản Đốc Nhà Máy Làm Việc Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khối Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khối Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Đào Tạo Kỹ Thuật - Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khối Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Đào Tạo Kỹ Thuật - Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khối Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật-phòng Kế Hoạch Nhà Máy Xe Máy

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Phòng Gia Công Hàn Nhà Máy Ô Tô

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật-phòng Kế Hoạch Nhà Máy Xe Máy

Vĩnh Phúc

Can tuyen nhan vien xuat nhap khau cho cong ty May

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Hành Chính

Cong Ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Nhân viên phòng hành chính

Cong ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - 02 Trưởng Phòng Sản Xuất

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Vĩnh Phúc

02 Trưởng Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Phúc

Công ty Hon da Vĩnh phúc tuyển công nhân gấp

Vĩnh Phúc - 4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>