41  

việc làm may mac tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - Planning Executive

Cong Ty TNHH San Xuat Hang May Mac TAL ( - Vĩnh Phúc

Dệt may - Warehouse Supervisor

Cong Ty TNHH San Xuat Hang May Mac TAL ( - Vĩnh Phúc

Dệt may - Fabric QC Supervisor

Cong Ty TNHH San Xuat Hang May Mac TAL ( - Vĩnh Phúc

Dệt may - General Sewing Data Senior Associate

Cong Ty TNHH San Xuat Hang May Mac TAL (viet - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Xây Dựng

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Tổ May GiàY Dép

Vĩnh Phúc

Công Nhân May

Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Điện Và Kỹ Sư Cơ Khí- Chế Tạo Máy

Vĩnh Phúc

Tổ Trưởng Tổ May GiàY Dép

Vĩnh Phúc

Công Nhân May

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Kỹ Thuật May

Vĩnh Phúc

Công Nhân May

Vĩnh Phúc

Công Nhân May

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật giác sơ đồ

Cong ty TNHH May mac Viet Thien - Vĩnh Phúc - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà cắt

Cong ty TNHH May mac Viet Thien - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phiên dịch tiếng Nhật - Trung

Cong ty TNHH May mac Viet Thien - Vĩnh Phúc - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán làm part time

Cong ty TNHH May mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Quản lý nhà cắt

Cong ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kỹ thuật

Cong Ty Co Phan May Tinh Manh Quan - Vĩnh Phúc

Nhân viên lái xe

Cong ty TNHH Daewoo Apparel Viet Nam - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>