65  

việc làm may mac tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kỹ thuật cắt may

Cong ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Công Nhân Vận Hành Máy, Công Nhân Kỹ Thuật Hàn, Cơ Khí

Japfa Comfeed vietnam JSC - Vĩnh Phúc

Công nhân vận hành máy

Japfa Comfeed vietnam JSC - Vĩnh Phúc

Công nhân kỹ thuật

Cong ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Chủ quản đơn hàng

Cong ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Nhân viên kế toán lương 10

Cong ty TNHH May mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Kế Toán Trưởng (Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kế Toán Lương

Cong Ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong Ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng Trung 06

Cong ty TNHH May mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Nhân viên kế toán

Cong ty TNHH May Mac Viet Thien - Vĩnh Phúc

Quản lý sản xuất 27

Cong ty TNHH Vina KumYang - Vĩnh Phúc

Warehouse Manager (Quản Lý Kho)

Vĩnh Phúc - Hòa Bình

Trưởng phòng nhân sự

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vĩnh Phúc

Warehouse Manager (Quản Lý Kho)

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vĩnh Phúc

Kỹ Sư Chăn Nuôi

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Sản Xuất

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>