2226  

việc làm may mac tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tổ Trưởng Hoàn Thành (May Mặc)

Mango Fashion Co.Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc xưởng may 12

Cong ty TNHH May Mac Dang Gia Phu - Tp Hồ Chí Minh

Thợ may mẫu biết ra rập 04

Cong ty May mac Thien Huong - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc phân xưởng may hàng thời trang

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ phụ may 24

TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phụ may 16

TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phụ may

TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phụ may

TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH may Mac Mai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

Cong ty May Mac Thoi Trang Mian - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng May

Cong Ty TNHH MTV May Mac Thuong Dinh - Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Xưởng Dệt May

Cong Ty TNHH MTV May Mac Thuong Dinh - Tp Hồ Chí Minh

tuyển thợ may mẫu bầu , thời trang

may mac - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc xưởng may

Cong ty TNHH May Mac Dang Gia Phu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu hàng thời trang

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc, may mẫu

Cty TNHH SX TM DV XNK May Mac Quynh Anh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật may

Cong ty TNHH MTV XNK May mac Thanh Thuy - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may + Ủi + Hoàn thành

Cong ty TNHH TM DV SX May Mac XNK Xuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên May Mẫu

Cong ty may mac Thao Quynh - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty may mac Thao Quynh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>