2688  

việc làm may mac tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chất Lượng Sản Phẩm May Mặc

Cong ty Co Phan SXKD Son Kim - Tp Hồ Chí Minh

Thợ may ,thợ phụ 21

Cong Ty Co Phan May Mac Ngoc Ha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ may ,thợ phụ

Cong Ty Co Phan May Mac Ngoc Ha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may hàng xuất khẩu. 18

Cong Ty Co Phan May Mac Ngoc Ha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may hàng xuất khẩu

Cong Ty Co Phan May Mac Ngoc Ha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH May Mac Dang Gia Phu - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN MAY MAC BAO CUU - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may công nghiệp

Cong ty May Mac Bao Huy - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

CONG TY MAY MAC PHUC KHANG - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH May Mac Phuc Minh Vy - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc xưởng may

Cong ty TNHH May Mac Dang Gia Phu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH May Mac Phuc Minh Vy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN MAY MAC BAO CUU - Tp Hồ Chí Minh

công nhân may, phụ cắt chỉ

TNHH TMDV May Mac - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

CONG TY TNHH MAY MAC VAN MINH THINH - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân máy may công nghiệp

Cong Ty TNHH TM May Mac Viet Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty TNHH May Mac GG II - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc xưởng may 27

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

Cty TNHH May Theu Giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>