2479  

việc làm may mac tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chất Lượng Sản Phẫm May Mặc

Cong ty Co Phan SXKD Son Kim - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên QA ngành may mặc

Thanh Cong Group - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may công nghiệp 25

Cong Ty TNHH MTV May Mac Bao Cuu - Tp Hồ Chí Minh

Thợ bảo trì máy may

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ bảo trì máy may 17

Cong ty TNHH May mac Thuong mai MAI LAN ANH - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nam nữ công nhân máy may công nghiệp 17

Cong Ty TNHH MTV May Mac Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Bảo trì máy may Công nghiệp

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

Thợ Bảo trì máy may Công nghiệp 13

Cong ty TNHH May mac Thuong mai MAI LAN ANH - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu hàng thời trang 06

Cong ty TNHH May mac Thuong mai MAI LAN ANH - Tp Hồ Chí Minh

Thợ phụ may 03

TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp 01

Cong Ty TNHH MTV May Mac Bao Cuu - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng kiêm kỹ thuật chuyền may

Cong ty TNHH TM May Mac Ken Viet - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc phân xưởng may hàng thời trang

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Nhân may

Cong ty TNHH May Mac Phuc An - Tp Hồ Chí Minh

Thợ phụ may

Cong Ty TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

Cong Ty TNHH MTV May Mac Bao Cuu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu hàng thời trang

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may công nghiệp

Cong Ty TNHH MTV May Mac Bao Cuu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên May mẫu hàng shop thời trang

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kiểm hàng tại xưởng may ( KCS thành phẩm)

Cong ty TNHH TM May Mac Ken Viet - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>