2241  

việc làm may mac tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tổ Trưởng May Mặc

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh May Mặc Thời Trang

Cong Ty TNHH Dau Tu La Belle - Tp Hồ Chí Minh

CÔNG NHÂN MAY CÓ TAY NGHỀ

CONG TY CP MAY MAC TVP - Lào - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Tiếp Thị Thời Trang

CONG TY TNHH MAY MAC WIN JEANS - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

Dệt may - Tổ Trưởng Qc

Cong ty TNHH MTV XNK May Mac Thanh Thuy - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH MTV XNK May Mac Thanh Thuy - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Quản Đốc Xưởng

Cong ty TNHH MTV XNK May Mac Thanh Thuy - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế

Cong Ty TNHH In An May Mac Phan Tran - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Đầm Thời Trang

Cty TNHH MTV San Xuat May Mac Viet Duc - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Phó Quản Đốc Xưởng

Cong Ty TNHH May Mac Thuong Mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật May

Cong ty TNHH May Nguon Luc - Tp Hồ Chí Minh - Trung Mỹ

Dệt may - Thợ In Lụa Trên Vải, Thợ Phụ In

Cong ty TNHH May Nguon Luc - Trung Mỹ - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm (Qa)

Cong ty TNHH May Nguon Luc - Tp Hồ Chí Minh - Trung Mỹ

Công Nhân May

CONG TY CO PHAN MAY AN HUNG - Tp Hồ Chí Minh - Phú Yên

Dệt may - Nhân Viên Kế Toán Kho

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng & Đào Tạo

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Tuyển Dụng

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may

Cong ty TNHH Det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân chyên dùng ( vận hành máy đóng bọ; khuy nút )

Cong ty TNHH May TQ - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH May Hung Vy - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>