2517  

việc làm may mac tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên QA ngành may mặc

Thanh Cong Group - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chất Lượng Sản Phẫm May Mặc

Cong ty Co Phan SXKD Son Kim - Tp Hồ Chí Minh

FACTORY MANAGER (HIGH FASHION)/GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (THỜI TRANG CAO CẤP)

Cong ty TNHH MTV Nha May May Mac Duc - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân máy may công ngiệp

Cong Ty TNHH May Mac Tien Toan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật may

Cong ty TNHH MTV Nha May May Mac Duc - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Industrial Engineer (Garments)/ Nhân viên kỹ thuật may

Cong ty TNHH MTV Nha May May Mac Duc - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân dệt may

Cong Ty TNHH May Mac Tien Toan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ bảo trì máy may công ngjhiệp

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ điện ngành may

Cong ty TNHH TM May Mac Ken Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may

Cong ty TNHH May mac Chien Luoc Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

CONG TY MAY MAC PHUC KHANG - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp 25

Cong Ty TNHH MTV May Mac Bao Cuu - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng kiêm kỹ thuật chuyền may

Cong ty TNHH TM May Mac Ken Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may công nghiệp

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN MAY MAC BAO CUU - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kiểm hàng tại xưởng may ( KCS thành phẩm)

Cong ty TNHH TM May Mac Ken Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thợ bảo trì máy may

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH May Mac Phuc Dat - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc xưởng may

Cong ty TNHH May Mac Phuc Dat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN MAY MAC BAO CUU - Tp Hồ Chí Minh

Thợ phụ may

TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>