2764  

việc làm may mac tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Thợ phụ may 03

TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp 01

Cong Ty TNHH MTV May Mac Bao Cuu - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng kiêm kỹ thuật chuyền may

Cong ty TNHH TM May Mac Ken Viet - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc phân xưởng may hàng thời trang

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ phụ may

TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ phụ may

TNHH May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng Dệt May

Cong Ty TNHH MTV May Mac Thuong Dinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

Cong ty May Mac Thoi Trang Mian - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng May

Cong Ty TNHH MTV May Mac Thuong Dinh - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH may Mac Mai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

Cong Ty TNHH MTV May Mac Bao Cuu - Tp Hồ Chí Minh

tuyển thợ may mẫu bầu , thời trang

may mac - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên May mẫu hàng shop thời trang

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kiểm hàng tại xưởng may ( KCS thành phẩm)

Cong ty TNHH TM May Mac Ken Viet - Tp Hồ Chí Minh

Quản đốc xưởng may

Cong ty TNHH May Mac Dang Gia Phu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu hàng thời trang

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc, may mẫu

Cty TNHH SX TM DV XNK May Mac Quynh Anh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật may

Cong ty TNHH MTV XNK May mac Thanh Thuy - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may + Ủi + Hoàn thành

Cong ty TNHH TM DV SX May Mac XNK Xuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

50 Công nhân may, 2 NV may mẫu

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>