44  

việc làm may mac tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Ngành Hàng Điện Máy

Hà Nội - Bắc Giang

Thợ Sửa Máy May Công Nghiệp

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Túi

Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Túi

Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Hà Nam - Bắc Giang - 7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang

Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam) 18

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Hà Nam - Bắc Giang

Nhân viên phòng mẫu . Nhân viên kỹ thuật may

Bắc Giang

Nhân viên phòng mẫu . Nhân viên kỹ thuật may

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Hành Điện Máy

Hà Nội - Bắc Giang

Công ty Young One tuyển dụng: Trưởng nhóm dây chuyền sản xuất

Nam Định - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Phòng Lab

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Phòng Lab

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Cong Ty TNHH K&G Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>