47  

việc làm may mac tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CÔNG NHÂN MAY CÔNG NGHIỆP

Cong ty CP Thuong mai - Dich vu va Dau - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Tại Nhà Máy Bắc Giang

Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (bắc Giang, Hà Nam)

Hà Nam - Bắc Giang

Công Nhân May

Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Hà Nam - Bắc Giang

Giáo viên dạy may công nghiệp

Cong ty TNHH Unico Global VN - Bắc Giang

Nhân viên phòng định mức

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Bắc Giang

Animal Health (Bác sĩ thú y)

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Bắc Giang

Quản lý kho

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh FPT Telecom Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Phòng Lab

Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh chi nhánh Bắc Giang

Cong ty TNHH TAKA Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Dich vu Va Thuong Mai KBS - Bắc Giang

NV Kỹ Thuật Điện, Cơ Khí

Bắc Giang

Trợ Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Đông Anh, Sơn Tây, Bắc Giang

Tây Bắc Bộ - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Đơn Hàng/mechandiser

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QA

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Im/export và Merchandiser 27

TJ HANOI APPAREL CO.,LTD - Hà Nội - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>