47  

việc làm may mac tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Túi

Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Túi

Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Hà Nam - Bắc Giang - 7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang

Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam) 18

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Thợ Sửa Máy May Công Nghiệp

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Ngành Hàng Điện Máy

Bắc Giang

Nhân viên phòng mẫu . Nhân viên kỹ thuật may

Bắc Giang

Nhân viên phòng mẫu . Nhân viên kỹ thuật may

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Kế Toán (Nhân Viên Cấp Cao)

Bắc Giang

Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm

Bắc Giang

Trợ Lý Kinh Doanh

Bắc Giang

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>