46  

việc làm may mac tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Ngành Hàng Điện Máy

Bắc Giang

Quản đốc sản xuất nhà máy (Bắc Giang)

Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang

Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang 17

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Nhân viên phòng mẫu . Nhân viên kỹ thuật may

Bắc Giang

Nhân viên phòng mẫu . Nhân viên kỹ thuật may

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Phòng Lab

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Thư Ký - Trợ Lý Kinh Doanh

Bắc Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Gia Công, Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Gia Công, Kế Hoạch Sản Xuất 17

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh FPT Telecom Bắc Giang 16

FPT Telecom - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh FPT Telecom Bắc Giang

FPT Telecom - Bắc Giang

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Giang

Nhân viên phòng thí nghiệm

Cong Ty TNHH Crystal Martin Viet Nam - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Giang

Nhân viên phát triển thị trường hàng Bột canh

Cong ty TNHH San xuat che bien Nong lam, Thuc - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Fabric Technologist/Kỹ thuật viên về Vải

TNHH Crystal Martin Viet Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>