6542  

việc làm may mac

  

Dệt may - Nhân Viên Quy Trình May Ie

CONG TY MAY MAC PROMINENT GARMENT - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Công Nhân May

Cong Ty may Mac Bao Phung - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Đứng Máy Thêu Vi Tính

Cong Ty may Mac Bao Phung - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân May

Cong Ty may Mac Bao Phung - Tp Hồ Chí Minh

Thợ sửa máy

Cty may mac An Thang - Hà Nội

Dệt may - Giám Sát Phòng Cắt

Cty TNHH May Mac Premier Global Viet Nam - Việt Nam

thợ May Công Nghiệp

Co so may mac QUANG KHAI - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

thợ MAY CÔNG NGHIỆP

Co so may mac QUANG KHAI - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Tổ Trưởng Tổ Hoàn Thành

Cong Ty TNHH May Mac Thuong Mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

CÔNG NHÂN MAY CÓ TAY NGHỀ

CONG TY CP MAY MAC TVP - Lào - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên May Mẫu

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau May Mac Que Lam - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH May Mac Thuong Mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Thợ May Mẫu

Cong Ty TNHH May Mac Thuong Mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau May Mac Que Lam - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Lao Động Phổ Thông

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau May Mac Que Lam - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Quản Lý Kho Vải

Cty TNHH May Mac Premier Global Viet Nam - Việt Nam

Trưởng Bộ Phận Kế Toán Nhà Máy

Cong Ty Co Phan May Minh Hoang - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kế Toán Nhà Máy

Cong Ty Co Phan May Minh Hoang - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kế Toán Nhà Máy

Cong Ty Co Phan May Minh Hoang - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QA (Ngành Ba Lô, Túi Xách)

Cty TNHH May Tui Xach Thai Duong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>