5105  

việc làm may mac

  

Quản Lý Nghiệp Vụ May Mặc - Merchandising Manager

Cong Ty TNHH May Mac TopTex - Đồng Nai

Quản Lý QA/QC May Mặc - QA/QC Manager (Garment Field)

Cong Ty TNHH May Mac TopTex - Đồng Nai

QA/QC May Mặc

Cty TNHH May Mai Hoang - Tp Hồ Chí Minh

H954-Hà Nội] Nhân Viên Qc May Mặc

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Hà Nội

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng May Mặc

Cong ty TNHH Det Tuong Long - Bình Dương

Thiết Kế May Mặc

Cty TNHH Sun DQ - Tp Hồ Chí Minh

CÔNG NHÂN MAY CÓ TAY NGHỀ

CONG TY CP MAY MAC TVP - Lào - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

CONG TY TNHH MAY MAC VAN MINH THINH - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Qc

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên May Mẫu

Cong ty TNHH May Theu Giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Phiên Dịch Tài Liệu Kỹ Thuật Chuyên Ngành Dệt May

Cong ty CP May Minh Hoang - Việt Nam

Dệt may - Merchandiser (Develop)

Cong ty CP May Minh Hoang - Việt Nam

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tài Liệu Kỹ Thuật Chuyên Ngành Dệt May

Cong ty CP May Minh Hoang - Việt Nam

Nhân viên may mẫu

Cty TNHH May Theu Giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Làm Tài Liệu Kỹ Thuật Ngành May

Cty TNHH May Theu Giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH May Theu Giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Cong ty TNHH may Vinatex Bong Son - Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH MAY MAT TROI DO - Phú Thọ

trang:     1 | 2 | 3    >>