7271  

việc làm may mac

  

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chất Lượng Sản Phẩm May Mặc

Cong ty Co Phan SXKD Son Kim - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Merchandise/ Theo Dõi Đơn Hàng Công Ty May Mặc Hàn Quốc

Cong ty TNHH Poong In Vina 5 - Bình Dương

Thợ may ,thợ phụ 01

Cong Ty Co Phan May Mac Hong Thai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu. 01

Cong ty TNHH May Mac Phuc Minh Vy - Tp Hồ Chí Minh

Thợ may ,thợ phụ 21

Cong Ty Co Phan May Mac Ngoc Ha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may hàng xuất khẩu. 18

Cong Ty Co Phan May Mac Ngoc Ha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm rập trên máy - ráp sơ đồ 18

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH May Mac Dang Gia Phu - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật công nghệ may

Cong ty TNHH May mac XK Appareltech Vinh Loc - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật công nghệ may 16

Cong ty TNHH May mac XK Appareltech Vinh Loc - Vinh - Thanh Hóa

Công nhân may công nghiệp

Cong ty May Mac Bao Huy - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kĩ thuật may

Cong ty May mac Bac Ninh - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

CONG TY MAY MAC PHUC KHANG - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Quản đốc xưởng may

Cong ty TNHH May Mac Dang Gia Phu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH May Mac Phuc Minh Vy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH May Mac Phuc Minh Vy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kĩ thuật may

Cong ty May Mac Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

CONG TY TNHH MAY MAC VAN MINH THINH - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân máy may công nghiệp

Cong Ty TNHH TM May Mac Viet Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>