34357  

việc làm may gia cong

  

Nhân viên gia công đứng máy cắt dây edm

Cong ty Co Phan Tap Doan Thien Long - Tp Hồ Chí Minh

Thợ gia công máy bế

Cong ty TNHH in an va QC Thuong mai Bien - Hà Nội

Thợ gia công máy bế

Cong ty An Phat - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ may, Thợ ráp đồ, Xưởng gia công

Dia chi Cong ty: - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí sửa máy in offset và máy gia công sau in

Cong ty TNHH San xuat va XNK Bao bi Ha - Hà Nội

Vận hành máy gia công cơ khí CNC

Cong ty TNHH Co khi chinh xac Khuon Mau - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ gia công máy bế

Cong ty An Phat - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy gia công NC - CNC

Cong ty CP SX TM Ly Bao Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ gia công máy bế

Cong ty TNHH in an va QC thuong mai Bien - Hà Nội

Công Nhân Nhà Máy Giết Mổ Gia Cầm

Vĩnh Phúc

Giám Đốc Nhà Máy ( Thi Công - Gia Công Cơ Khí Chế Tạo)

Hải Phòng

Công nhân đứng máy hấp, gia công sợi - vải

CTY TNHH SX XD TM DV NGOC BO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Gia Công Chế Tạo Máy

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên gia công chế tạo máy

Trang COrporation - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Nhà Máy ( Thi Công - Gia Công Cơ Khí Chế Tạo)

Hải Phòng

Tuyển Thợ may, Thợ ráp đồ, Xưởng gia công

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ may, Thợ ráp đồ, Xưởng gia công

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ may, Thợ ráp đồ, Xưởng gia công

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ may, Thợ ráp đồ, Xưởng gia công

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>