40555  

việc làm may gia cong

  

Nhân viên lập trình, gia công trên máy CNC

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình, gia công trên máy CNC 27

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình, gia công trên máy CNC

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy gia công NC - CNC 19

Cong ty CP SX TM Ly Bao Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may quần áo tại Gia Lâm

Cong ty TNHH 2tqn - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân may quần áo tại Gia Lâm 18

Cong ty TNHH 2tqn Thieu Nhat - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên đứng máy gia công

Cong ty CP A Chau - Hải Dương

Kỹ thuật viên đứng máy gia công 18

Cong ty CP A' Chau - Hải Dương

Công nhân gia công chạy máy cnc 17

Cong ty TNHH ITECCO - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí sửa máy in và máy gia công 16

Cong ty TNHH San xuat va XNK Bao bi Ha - Hà Nội

Nv Gia Công Đứng Máy Cắt Dây Edm (Có Kinh Nghiệm)

Cong ty Co phan tap doan Thien Long - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên gia công đứng máy cắt dây edm 15

Cong Ty CP Tap Doan Thien Long - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy CNC, thợ phay, tiện, nguội, TKế lập trình gia công khuôn

Cong ty trach nhiem huu han Cong nghe khuon mau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên gia công đứng máy cắt dây edm

Cong ty Co Phan Tap Doan Thien Long - Tp Hồ Chí Minh

Thợ gia công máy bế

Cong ty An Phat - Hà Nội

Thợ gia công máy bế

Cong ty TNHH in an va QC Thuong mai Bien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC SEIKI VIET NAM - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy gia công cơ khí

Cong ty TNHH Cong nghe FC Hoa Lac - Hà Nội

Nhân viên cơ khí sửa máy in và máy gia công

Cong ty TNHH San xuat va XNK Bao bi Ha - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy gia công NC - CNC

Cong ty CP SX TM Ly Bao Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>