74993  

việc làm long thanh

  

Vận hành máy đùn nhựa ở Long Thành - ĐN

Cong ty TNHH MTV Mi R Vi Na - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Import - Export Staff (nam- NV Khai Báo Hải Quan - Làm Việc Tại KCN Long Thành)

Đồng Nai - 400-600 $ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp Long Thành

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Long Thành

Đồng Nai - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Cước Tại Long Thành

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Cước Internet Tại Long Thành (Đồng Nai)

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Cước Tại Long Thành

FPT Telecom - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Long Thành

FPT Telecom - Đồng Nai

Vận tải Thành Hoàng Long tuyển bổ sung Lái xe ( PT)

Đông Hà - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Cước Tại Long Thành

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Long Thành

Đồng Nai - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nv Kinh Doanh Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch - Đồng Nai

Cong ty CP thuong mai & dich vu Ngoc Ha - Biên Hòa

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Thu Cước Internet Tại Long Thành

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Biên Hòa

Nhân viên Thu ngân tại Long Thành, Đồng Nai 26

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Đồng Nai

Nhân viên trang trí tại Long Thành, Đồng Nai 25

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Đồng Nai

Kế Toán Thanh Toán (Long An)

Long An

Kỹ Sư Môi Trường (làm Việc Tại Long Thành)

Đồng Nai

Kỹ Sư Môi Trường Thuộc Da(làm Việc Tại Long Thành)

Đồng Nai

NV Kiểm Tra Chất Lượng (làm Việc Tại Long Thành-đồng Nai)

Đồng Nai

NV Kiểm Tra Chất Lượng (làm Việc Tại Long Thành-đồng Nai)

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>