32469  

việc làm long bien

  

Nhân viên giao hàng khu vực Long Biên

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng khu vực Long Biên

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán bán hàng tại Savico Long Biên

Hà Nội

Bếp chính làm việc tại Ngọc Lâm Long Biên ( MTG)

Việt Nam - 5.000.000₫ một tháng

Quản lý showroom Thời trang Lareboss tại Nguyễn sơn long biên

Keiko vietnam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý showroom Thời trang Lareboss tại Nguyễn sơn long biên

Keiko vietnam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý showroom Thời trang Lareboss tại Nguyễn sơn long biên

Keiko vietnam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Tuyển Quản Lý Trung Tâm American Skills (Long Biên)

Cong ty CP Giao duc Ky nang MY (AMERICAN SKILLS - Hà Nội

Bếp chính làm việc tại Ngọc Lâm Long Biên ( MTG)

Việt Nam - 5.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Tư Vấn Và Chăm Sóc Khách Hàng ( Long Biên )

Cong ty CP Giao duc Ky nang MY (AMERICAN SKILLS - Hà Nội

Kinh doanh - Nhân Viên Tư Vấn Và Chăm Sóc Khách Hàng ( Long Biên )

Cong ty CP Giao duc Ky nang MY (AMERICAN SKILLS - Hà Nội

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Canon Thăng Long, Hà Nội

Hà Nội

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI CANON THĂNG LONG, HÀ NỘI

Canon Vietnam - Hà Nội

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Toán Tiểu Học (Parttime - Long Biên)

Cong ty CP Giao duc Ky nang MY (AMERICAN SKILLS - Hà Nội

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Tuyển Quản Lý Trung Tâm American Skills (Long Biên)

Cong ty CP Giao duc Ky nang MY (AMERICAN SKILLS - Hà Nội

Kinh doanh - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Văn Phòng Long Biên

Cty TNHH Tu van Dau tu Khai Thai - Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Long Biên

Cty TNHH Tu van Dau tu Khai Thai - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Toán Tiểu Học (Parttime - Long Biên)

Hà Nội

Tuyển Quản Lý Trung Tâm American Skills (Long Biên)

Hà Nội

Tuyển Giáo Viên Toán Tiểu Học ( Part- Time- Long Biên)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>