57592  

việc làm lien quan tieng nhat

  

Nhân viên tư vấn Sở hứu trí tuệ liên quan đến Hóa học

ANPHAMCO CO., LTD - Hà Nội

Quản lý nhà hàng ( tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Bình Dương - 350-800 $ một tháng

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

Hà Nội

Nhân Viên Tiếng Nhật - Phòng Quan Hệ Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lí Sản Xuất Tiếng Nhật N2

Hà Nam

Quản Lý Tiếng Nhật- Hà Nội

Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng Biết Tiếng Nhật

Việt Nam

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất, Quản Lý Chế Tạo

Cong ty HR.world - Hà Nội - 500-700 $ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Tiếng Nhật - Phòng Quan Hệ Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Tiếng Nhật - Phòng Quan Hệ Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Bình Dương

Quản lý trung tâm đào tạo tiếng Nhật

Cong ty Co phan Tap Doan TMS (TMS Group) - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Nhật Phòng Quản Lý Chất Lượng

Hà Nội

Nhân viên Quản lý kho và xuất nhập khẩu biết tiếng Nhật N3

Cong ty TNHH Kosaka Viet Nam - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý trung tâm Tiếng nhật

Cong ty CP Hanoi Tie - Hà Nội

Quản lý tổng vụ tiếng Nhật

Tokyo Development Consultants VN - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH truyen thong Suc song moi - Hà Nội

Giáo viên tiếng Nhật (part-time, Quận 2)

Cong ty TNHH Athena - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý dự án tiếng nhật

Cong ty DIGI-TEXX VIETNAM - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>