62475  

việc làm lien quan tieng nhat

  

Nhân viên tư vấn Sở hứu trí tuệ liên quan đến Hóa học

ANPHAMCO CO., LTD - Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng ( Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Tổng Quản Lý Nhà Hàng Nijyu Maru - Hà Nội ( Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Trợ Lý Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Quản lý nhà hàng ( tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho (Tiếng Nhật N3) 28

CareerLink's Client - Đồng Nai

Quản lý nhà hàng ( biết tiếng Nhật)

CONG TY TNHH MTV MIRAKU - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Kho (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Trợ Lý, Quản Lý Kỹ Thuật Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổng Quản Lý Nhà Hàng Nijyu Maru - Hà Nội ( Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng Biết Tiếng Nhật 24

Cong Ty Green Save Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Quan Hệ Khách Hàng (Tiếng Nhật N3) 24

CareerLink's Client - Bình Dương

Quản Lý Nhà Máy (Tiếng Nhật) 24

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật) 24

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Nhà Máy (Tiếng Nhật)

CareerLink's Client - Việt Nam

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KOBE (F&B Manager) - ( Tiếng Nhật )

CONG TY CO PHAN TOKYOMART-KOBE BBQ - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>