111175  

việc làm lien quan tieng nhat

  

Quản lý nhà hàng ( tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Bình Dương) 11

CareerLink's Client - Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất - Tiếng Nhật tốt (Đồng Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất - Tiếng Nhật tốt (Đồng Nai) 08

CareerLink's Client - Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Nhà Cung Cấp (Tiếng Anh Hoặc Nhật)

Cong Ty TNHH Kien Vuong - Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự, Tổng Vụ (Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N3) 06

CareerLink's Client - Hà Nội

Quản lý sản xuất (toàn bộ nhà Máy-Tiếng Nhật)

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Việt Nam

Quản Lý Kinh Doanh - Coffee Shop Manager (Tiếng Nhật N3) 03

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự, Tổng Vụ (Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH KOKEN Viet Nam - Việt Nam

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Các Cửa Hàng Trang Sức Tại TP.HCM

Cong Ty TNHH Estelle Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG (TIẾNG ANH/ NHẬT)

CONG TY CO PHAN CLOVER TRADING - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật N2 25

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Hà Nội - Hải Phòng

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật N2

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Việt Nam

Quản lý dự án tiếng Nhật

Cong ty DIGI-TEXX VIETNAM - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý dự án tiếng nhật

Cong ty DIGI-TEXX VIETNAM - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý biết tiếng Nhật

Cong TY YASURAGY - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>