128537  

việc làm lien quan tieng nhat

  

Tuyển 01 Salesforce Developer/administrator- Đi Nhật Liền Nếu Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sở Hữu Trí Tuệ Liên Quan Đến Hóa Học

Hà Nội

Chuyên Viên Quản Lý Dự Án ( Liên Quan Đến Dự Án Hạ Tầng CNTT)

Hà Nội

Giáo Viên Quản Lý Lớp Liên Kết Cuối Tuần

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giảng Viên Các Môn Chuyên Ngành Liên Quan Đến CNTT

Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Quản Lý Liên Kết

Tp Hồ Chí Minh

Cán bộ kinh doanh hành chính liên quan tới ẩm thực

ICONIC - Hà Nội

Phó Quản Đốc Xưởng Chế Tạo - Biên Hòa (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Biên Hòa

KỸ SƯ CẦU NỐI (TIẾNG NHẬT) - QUẬN 1, HỒ CHÍ MINH

Tp Hồ Chí Minh

03 Nhân Viên Quản Lý Bộ Phận Khuôn Ép Nhựa (tiếng Nhật Trình Độ N3)

Hải Dương

Phó Quản Đốc Xưởng Chế Tạo - Biên Hòa (Tiếng Nhật N2)

Biên Hòa

Phó Quản Đốc Xưởng Chế Tạo - Biên Hòa (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Biên Hòa

QUÁN LÝ NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT (700$-1000$)

Hà Nội - 700-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu ( Biết Tiếng Nhật )

Nidec Copal Precision VN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu ( Biết Tiếng Nhật )

Nidec Copal Precision VN - Tp Hồ Chí Minh

tuyển Gấp] Quản Lý Nhân Sự- Tiếng Nhật (700$-1000$)

Hà Nội - 700-1.000 $ một tháng

Quản Lý Phòng Đào Tạo ( Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh)

Nidec Copal Precision VN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu ( Biết Tiếng Nhật )

Nidec Copal Precision VN - Tp Hồ Chí Minh

PG Leader / Quản Lý PG Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật (cơ Bản)

Hà Nội

Quán Lý Nhân Sự Tiếng Nhật

Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>