63264  

việc làm lien quan tieng nhat

  

Công ty TNHH liên kết Y tế Nhật Việt tuyển biên phiên dịch

Hà Nội - 350-500 $ một tháng

Nhân viên tư vấn Sở hứu trí tuệ liên quan đến Hóa học

ANPHAMCO CO., LTD - Hà Nội

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Quản Lí Đào Tạo - Tiếng Nhật N2

Trung Tam Nhat Ngu Hinomaru - Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng ( Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Trợ Lý Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Tổng Quản Lý Nhà Hàng Nijyu Maru - Hà Nội ( Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Quản lý nhà hàng ( tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý tiếng nhật

Hà Nội - 500-600 $ một tháng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT)

CONG TY TNHH VIET NAM TAKAGI - Việt Nam

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KOBE (F&B Manager) - ( Tiếng Nhật )

CONG TY CO PHAN TOKYOMART-KOBE BBQ - Việt Nam

] Quản lý dự án (Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh)

Hà Nội - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Vải (Tiếng Anh/tiếng Nhật)

Việt Nam

MH Group tuyển quản lý đào tạo tiếng Nhật

Hà Nội - 1.000 $ một tháng

] Nhân Viên quản lý kho biết Tiếng Nhật

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

H136 ] Quản lý tổng vụ tiếng Nhật

Hà Nội - 900-1.200 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Nhật )

Hải Dương

Quản Lý Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Nhân Sự (tiếng Nhật)

Hà Nội

01 Quản Lý Nhà Hàng Biết Tiếng Nhật

Hà Nội

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>