87770  

việc làm lien quan tieng nhat

  

Giảng Viên Các Môn Chuyên Ngành Liên Quan Đến CNTT

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn sở hữu trí tuệ liên quan đến Hóa học

ANPHAMCO CO., LTD - Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ Liên Quan Đến Hóa Học

Hà Nội

Nhân viên tư vấn Sở hứu trí tuệ liên quan đến Hóa học

Hà Nội

Nhân viên tư vấn Sở hứu trí tuệ liên quan đến Hóa học

ANPHAMCO CO., LTD - Hà Nội

Nhân viên tư vấn Sở hứu trí tuệ liên quan đến Hóa học

ANPHAMCO CO., LTD - Hà Nội

Quản lý dự án( biết tiếng Nhật)

Cong ty Co phan Tong hop Viet Nhat (Vinicorp) - Hà Nội

Quản lý dự án( biết tiếng Nhật)

Cong ty Co phan tong hop Viet Nhat (Vinicorp) - Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Tuyển Gấp-Phiên Dịch Tiếng Nhật (Làm Việc Tại Tphcm)

CN CONG TY TNHH DV VAN TAI VIET - NHAT - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Tuyển Gấp-Phiên Dịch Tiếng Nhật

CN CONG TY TNHH DV VAN TAI VIET - NHAT - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Tuyển Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Nhật

CN CONG TY TNHH DV VAN TAI VIET - NHAT - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý nhà hàng ( tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất (Biết tiếng Nhật)

Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất (Biết tiếng Nhật)

Đồng Nai

Quản lý sản xuất tiếng Nhật 18

Cong ty ITM - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng biết tiếng Nhật 18

Cong ty TNHH Juna - Hà Nội

Quản Lý Sản Xuất (Biết tiếng Nhật)

Đồng Nai

Tuyển Quản Lý Giỏi Tiếng Nhật 16

Cong Ty TNHH JCLI Vina - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng Đồ Trang Sức Biết Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Estelle Viet Nam - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>