78000  

việc làm lien quan tieng nhat

  

Tổng Quản Lý Nhà Hàng Nijyu Maru - Hà Nội ( Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng ( Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Trợ Lý Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng Biết Tiếng Nhật

CONG TY TNHH AMNET VIET NAM - Hà Nội

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG (TIẾNG ANH/ NHẬT)

CONG TY CO PHAN CLOVER TRADING - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lí Sản Xuất Tiếng Nhật N2

Đồng Bằng Sông Hồng

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật N2

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Việt Nam

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật N2 25

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Hà Nội - Hải Phòng

Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng Nhật Ootoya (Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Các Cửa Hàng Trang Sức Tại TP.HCM

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Các Cửa Hàng Trang Sức Tại TP.HCM

Cong Ty TNHH Estelle Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Thanh Hóa

Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng Nhật Ootoya (Tiếng Nhật)

Cong Ty Co Phan Cong Dau Tu Toan Cau - Việt Nam

Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH JAPAN VIET NAM FORGING - Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N3) 20

CareerLink's Client - Thanh Hóa

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Nhật )

Hải Dương

Quản Lý Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Biết Tiếng Nhật

Hà Nội

Quản lý nhà hàng (Tiếng Nhật) 13

Cong ty TNHH Temp Viet Nam - Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>