33503  

việc làm lien quan tieng nhat

  

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH TAN VIET NHAT - Việt Nam

Quan hệ đối ngoại - Giáo Viên Tiếng Nhật

Cong ty Co phan Quoc te Nhat Minh (NAMICO) - - Hà Nội - 13.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng Nhật( tiếng Nhật N3, N4 )

Nha hang Nhat 888 - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY CO PHAN XUAT KHAU LAO DONG THUONG MAI - Hà Nội

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Nhật, Tiếng Anh

CONG TY CO PHAN XUAT KHAU LAO DONG THUONG MAI - Hà Nội

Quản Lý Chất Lượng ( Ưu Tiên Biết Tiếng Nhật )

Tp Hồ Chí Minh - 350-650 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Bắc Ninh - 400-800 $ một tháng

Quản Lý Đơn Hàng Kiêm QC (Tiếng Nhật N3)

Tp Hồ Chí Minh

J1170 ] Quản lý dịch vụ khách hàng (Tiếng Nhật trung cấp + Toeic 700)

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

J1170 ] Quản lý dịch vụ khách hàng (Tiếng Nhật trung cấp + Toeic 700)

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

Quản Lý Chất Lượng ( Ưu Tiên Biết Tiếng Nhật )

Tp Hồ Chí Minh - 350-650 $ một tháng

Tuyên Gấp Quản Lý Chất Lượng Biết Tiếng Nhật - Lương Hấp Dẫn

Đồng Bằng Sông Hồng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Biên Hòa

Quản Lý Tẩy Nhuộm ( Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Kho (Tiếng Anh / Nhật)

Đồng Nai - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật kiêm quản lý

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý Biên phiên dịch tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NHẬT ( TIẾNG ANH/ TIẾNG NHẬT)

CONG TY CO PHAN TOKYOMART-KOBE BBQ - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý sản xuất (biết tiếng Nhật) 18

Cong ty TNHH Minh Phuc - Chi nhanh Da Nang - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>