61629  

việc làm lien quan tieng nhat

  

Nhân viên tư vấn Sở hứu trí tuệ liên quan đến Hóa học

ANPHAMCO CO., LTD - Hà Nội

Trợ Lý Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Tổng Quản Lý Nhà Hàng Nijyu Maru - Hà Nội ( Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Quản lý nhà hàng ( tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Quản lý nhà hàng ( biết tiếng Nhật) 22

CONG TY TNHH MTV MIRAKU - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Chất Lượng - Nữ (biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

【購買募集】 TUYỂN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Định

Nhân Viên Tiếng Nhật - Phòng Quan Hệ Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

Hà Nội

Quản Lý Tiếng Nhật- Hà Nội

Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng Biết Tiếng Nhật

Việt Nam

Ngoại ngữ - Nhân Viên Tiếng Nhật - Phòng Quan Hệ Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất, Quản Lý Chế Tạo

Cong ty HR.world - Hà Nội - 500-700 $ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Tiếng Nhật - Phòng Quan Hệ Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Bình Dương

Quản lý trung tâm đào tạo tiếng Nhật

Cong ty Co phan Tap Doan TMS (TMS Group) - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Nhật Phòng Quản Lý Chất Lượng

Hà Nội

Nhân viên quản lý (biết tiếng Nhật)

Cong Ty TNHH Trang Thiet Bi Y Te G.O.Y.O.H Viet - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>