22  

việc làm lich thi cong chuc tại Bình Thuận

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Thuận

Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý dự án/ Chỉ huy công trình 08

Cong ty Co phan Thiet bi My Kim - Phan Thiết - Hà Nội

Quản lý dự án/ Chỉ huy công trình 28

Cong ty Co phan Thiet bi My Kim - Phan Thiết - Hà Nội

Trưởng bộ phận thiết kế 25

Cong ty Co Phan Xay Dung Trang Tri Noi That - Phan Thiết

Trưởng Bộ Phận Thiết Kế

Cong Ty Co Phan Xay Dung Trang Tri Noi That - Phan Thiết

Kỹ sư Hoá học, Sinh học, Điện tử y sinh 18

Cong ty co phan thiet bi cong nghe ETS - Phan Thiết - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ (Làm Việc Tại Bình Thuận)

Chi Nhanh Cong Ty TNHH TM & SX Quan Trung - Bình Thuận

Phụ xe 27

Cong ty Lien doanh Van chuyen Quoc te Hai Van - Bình Thuận - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái xe dấu E 27

Cong ty Lien doanh Van chuyen Quoc te Hai Van - Bình Thuận - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý (Làm Việc Tại Bình Thuận)

Chi nhanh Cong ty TNHH TM & SX Quan Trung - Bình Thuận

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý (Bình Thuận)

Chi nhanh Cong ty TNHH TM & SX Quan Trung - Bình Thuận

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Nhân Sự

Chi nhanh Cong ty TNHH TM & SX Quan Trung - Bình Thuận

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý

Cong ty TNHH Thuong mai & San xuat Quan Trung - Bình Thuận

Luật/Pháp lý - Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Cong ty TNHH Thuong mai & San xuat Quan Trung - Bình Thuận

Trưởng Bộ Phận Thiết Kế

Phan Thiết

Nhân Viên Hành Chính

Bình Thuận

Trưởng Phòng Marketing_PR

Phan Thiết

Trưởng Phòng Marketing_PR

Phan Thiết

Quản lí nhà hàng và khách sạn tại Mũi Né 06

Resort Nhu Huong - Bình Thuận

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Thuận - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trinh Dược Viên

Bình Thuận

trang:     1 | 2    >>