38  

việc làm lich thi cong chuc tại Bình Thuận

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Thuận

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Điều Hành Du Lịch Tại Phan Thiết

Cong Ty TNHH MTV Lu Hanh HG Sai Gon - Phan Thiết

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE DU LỊCH

Chi nhanh Phu My Hung - Cong Ty CP O - Bình Thuận

Trưởng Phòng Điều Hành Du Lịch Tại Phan Thiết

Phan Thiết

Nhân viên kinh doanh thiết bị siêu thị 19

Cong ty Co Phan Thiet Bi Sieu Thi Vinatech - Phan Thiết - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán bộ Kỹ thuật/ Cán bộ hoàn công 14

Cong ty Co phan Dau tu - Xay dung va - Bình Thuận - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân điện 10

Cong ty Co phan Thiet bi va Cong nghe Thien - Hà Nội - Phan Thiết - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất (nữ) 05

Cong ty Co phan Thiet bi Y te Lily - Phan Thiết - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh dự án 28

Cong ty co phan thiet bi va o to Viet - Phan Thiết - Hà Nội

Nhân viên xây dựng 17

Cong ty co phan thiet ke xay dung (CIDECO) - Phan Thiết - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng/ phó phòng kế toán 15

Cong ty Co phan Thiet ke Quang cao Phao Hoa - Phan Thiết - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bình Thuận

Cong Ty TNHH Aqua - Bình Thuận

Kỹ sư thiết kế cơ khí 09

Cong ty co phan Thiet bi Viet A - Phan Thiết - Hà Nội

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý (Làm Việc Tại Bình Thuận)

Chi nhanh Cong ty TNHH TM & SX Quan Trung - Bình Thuận

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý (Bình Thuận)

Chi nhanh Cong ty TNHH TM & SX Quan Trung - Bình Thuận

Nhân sự - Trưởng Phòng Nhân Sự

Chi nhanh Cong ty TNHH TM & SX Quan Trung - Bình Thuận

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Nhân Sự

Chi nhanh Cong ty TNHH TM & SX Quan Trung - Bình Thuận

Luật/Pháp lý - Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Cong ty TNHH Thuong mai & San xuat Quan Trung - Bình Thuận

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Lý

Cong ty TNHH Thuong mai & San xuat Quan Trung - Bình Thuận

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Cong ty TNHH Thuong mai & San xuat Quan Trung - Bình Thuận

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Cong ty TNHH Thuong mai & San xuat Quan Trung - Bình Thuận

trang:     1 | 2    >>