105  

việc làm lich thi cong chuc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV Kĩ Thuật Siêu Thị Trần Anh Bắc Ninh

Bắc Ninh

Quản lý Showroom thời trang công sở

Cong ty CP Dau Tu Phat trien Sohee Han Quoc - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý Showroom thời trang công sở

Cong ty CP Dau Tu Phat trien Sohee Han Quoc - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý Showroom thời trang công sở

Cong ty CP Dau Tu Phat trien Sohee Han Quoc - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

1500 Công Nhân Kỹ Thuật - Toàn Quốc

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kỹ Thuật

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (LÀM VIỆC TẠI CANON VIỆT NAM)

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Khí

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP TM va Du lich Quoc te Ngoi - Hà Nội - Bắc Ninh

Kỹ sư nông lâm ngư nghiệp

Cong ty TNHH Minh Ha - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đầu bếp nhật

Chi nhanh Cong ty TNHH Thien Ha Shidax tai Ha - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Kiêm Giám Sát Hàn Lương Cao

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Sát An Toàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>