85  

việc làm le tan khach san tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lễ Tân Khách Sạn

Vĩnh Phúc

Phó phòng dịch vụ khách hàng

Cong ty Co phan Hong Hac Dai Lai - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng-Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Cong ty TNHH BMC - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lễ Tân (tiếng Anh)

Vĩnh Phúc

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm (R&D)

Vĩnh Phúc - 300-700 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Kết Cấu Thép Và Sản Phẩm Thép

Vĩnh Phúc

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Thực Hành Cnc

Cong ty TNHH Viet Ha - Vĩnh Phúc

Đại diện bán hàng 29

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiê'ng Anh Trung Nhật

MasterStreets Group - Vĩnh Phúc - Hải Dương

Đại diện bán hàng

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Vĩnh Phúc

Hướng Dẫn Viên Fulltime

Vĩnh Phúc

Nhân viên vận chuyển lắp đặt

Sieu thi dien may Huong Anh - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên truyền thông, marketing online

Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên truyền thông, marketing online 24

Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh dịch vụ, kinh doanh BĐS 24

Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>