145  

việc làm le tan khach san tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng bộ phận Lễ Tân khách sạn

Vĩnh Phúc

Nhân viên Lễ tân khách sạn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Vĩnh Phúc

Quản lý khách sạn

Vĩnh Phúc

Quản lý khách sạn

Vĩnh Phúc

Bảo vệ khách sạn

Vĩnh Phúc

Trưởng BP Lễ tân Sân Golf

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc- Chuyên Viên Khách Hàng

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc- Chuyên Viên Khách Hàng

Vĩnh Phúc

(TUYỂN GẤP) Nhân viên Chăm sóc khách hàng và Thư ký

Cong ty Co phan Hung Vuong - Hà Nội - Vĩnh Phúc

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Cong ty TNHH BMC - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Vĩnh Yên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - VinPro

Vĩnh Yên

NV Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng (Tốt Nghiệp Ngành Kỹ Thuật)

Vĩnh Phúc

Trưởng bộ phận lễ tân

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lễ Tân

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Lễ tân

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 2.000.000₫ một tháng

Giám sát lễ tân

Vĩnh Phúc

Nhân viên lễ tân ( Hostess)

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>