9355  

việc làm le tan khach san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Lễ tân nam khách sạn 02

Khach san phu dat - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn 27

Khach San Thanh An - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Happy - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn 20

Khach san Bonnie - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach San Thanh An - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn quận 12 14

Khach San Thanh An - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân và dọn phòng khách sạn 12

Cong ty TNHH MTV Khach San Bin Bin - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn

Khach San Ngoc Trai - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn 13

Khach San Ngoc Trai - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn 02

Khach san Nang Mai - Binh Quoi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach San Thanh An - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn tại A25 TP HCM

Tap doan khach san A25 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn tại A25 TP HCM

Tap doan khach san A25 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Receptionist supervisor/Giám sát lễ tân khách sạn

Cong Ty TNHH Khach San Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Khach san Tu nhan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân và dọn phòng khách sạn

CONG TY TNHH MTV KHACH SAN BIN BIN - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn

Khach san Bonnie - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn 09

Calmette Hotel - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

CN Cong ty TNHH TM Vu Gia - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>