9034  

việc làm le tan khach san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san Pha Le - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach San Le Vu - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn 10

Khach san Long Hoa - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Giám Sát Lễ Tân Khách Sạn

KHACH SAN SANOUVA HOTEL - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn 03

Cong ty TNHH Khach San Anh Sao - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Boss - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn

Khach san Milinh - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn

Khach san Cau Vong (RainBow) - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Milinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san Boss - Tp Hồ Chí Minh

Nam - Lễ tân Khách Sạn 3 sao

Khach San LAVENDER - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân kiêm thu ngân khách sạn

Khach san Anh Dao - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân - Khách sạn LAVENDER

Khach San LAVENDER - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực lễ tân Khách sạn

Khach san A95 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Cong ty TNHH Khach san A25 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân Khách sạn

Cong ty Dia oc Khach san Phong Dan - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Milinh - Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân khách sạn (ca đêm) 04

Khach San Sadaco ( Khach San Tay Nguyen) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn 04

Doanh nghiep tu nhan khach san Duc Vuong - Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>