11280  

việc làm le tan khach san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Quảng cáo/Marketing/PR - Lễ Tân Khách Sạn Có Kinh Nghiệm

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN KHACH SAN EDENROC - Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn 3 Sao (Ca Đêm)

Cong ty TNHH MTV Khach San Dong Song Hong Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Sanouva Sài Gòn

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân (nam) Khách Sạn Sanouva Sài Gòn

Tp Hồ Chí Minh

Khách Sạn Blue River Hotel Cần Tuyển NV Lễ Tân

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn 3 Sao

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Nhân Viên Nam/nữ Trực Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân, Tầng Buồng Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân ( Khách Sạn )

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>