12140  

việc làm le tan khach san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Lễ tân khách sạn

Khach San Le Vu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san Pha Le - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Long Hoa - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Long Hoa - Tp Hồ Chí Minh - 3.800.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn 17

Khach san Long Hoa - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Cần Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn 3

Cong Ty TNHH MTV Khach San Dong Song Hong Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Long Hoa - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân ( khách sạn )

Khach san Milinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn (nữ)

Cong ty TNHH Khach san Binh Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Cong ty Dia Oc - Khach san Phong Dan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Cong ty TNHH Khach san Binh Hung - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

> KHACH SAN HAI AN CON DAO - Tp Hồ Chí Minh

le tan khach san

khach san danh uy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san Boss - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn

Khach san Cau Vong (RainBow) - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Milinh - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân Khách sạn

Cong ty Dia oc Khach san Phong Dan - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Cong ty TNHH Khach san A25 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân kiêm thu ngân khách sạn

Khach san Anh Dao - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san Binh An - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>