9051  

việc làm le tan khach san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Lễ tân khách sạn

Khach san Happy - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Receptionist/Nhân viên lễ tân khách sạn

Cong Ty TNHH Khach San Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển lễ tân khách sạn quận 2

Khach san Binh An - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Receptionist/Nhân viên lễ tân khách sạn

Cong ty TNHH Khach san Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Receptionist supervisor/Giám sát lễ tân khách sạn

Cong ty TNHH Khach san Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Receptionist supervisor/Giám sát lễ tân khách sạn

Cong Ty TNHH Khach San Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san A95 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Khach san Tu nhan - Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân khách sạn làm tại quận 5

Khach san Boss - Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Khach san Ha Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn TP HCM

Tap doan khach san A25 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Tại Quận 10

KHACH SAN SAO KY HOA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn

Doanh nghiep tu nhan khach san Duc Vuong - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn

Khach san Nhat Kha - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn(nam-ca đêm)

Khach san Happy - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Ca Đêm Khách Sạn Hello

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Ibis Saigon South - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Ibis Saigon South - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn

Ibis Saigon South - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>