5162  

việc làm le tan khach san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Nam Lễ Tân Khách Sạn ( Làm Ca Chiều) 17

Khach san phu dat - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

le tan khach san

khach san danh uy - Tp Hồ Chí Minh

Cần Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn 3

Cong Ty TNHH MTV Khach San Dong Song Hong Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn 26

CN Cong Ty CP TM Quang Liem _ Khach San - Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn 10

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển lễ tân khách sạn - Q10

Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000₫ một tháng

lễ tân khách sạn

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển lễ tân khách sạn - Q10

Tp Hồ Chí Minh - 2.400.000₫ một tháng

Tuyển lễ tân khách sạn - Q10

Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000₫ một tháng

Tuyển lễ tân khách sạn - Q10

Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000₫ một tháng

Tuyển lễ tân khách sạn - Q10

Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000₫ một tháng

Le tan Khach san

KS Ho Sen - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý, lễ tân, bảo vệ, bell khách sạn 28

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai va Dich - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>