333  

việc làm le tan khach san tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lễ tân khách sạn

Khach san Level - Hải Phòng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Đại Dương

Hải Phòng

Lễ Tân Khách Sạn

Hải Phòng

Tuyển Lễ Tân Khách sạn

Hải Phòng

Tuyển nhân viên Lễ Tân khách sạn

Hải Phòng

Nhân Viên Mở Cửa Sảnh Khách Sạn ( Bellman)

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện Thoại Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (nữ)

Hải Phòng

Điện Thoại Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện Thoại Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân ( Môi Giới Chứng Khoán)

Hải Phòng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Hải Phòng - 15.000.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Hải Phòng

Trưởng Phòng Chăm sóc khách hàng

Hải Phòng

Nhân viên tư vấn khách hàng qua điện thoại

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>