Việc làm le tan khach san tại Hải Phòng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 299 việc làm  

Lễ Tân Khách Sạn

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Đoàn - Lẻ Phòng Du Lịch Nội Địa

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Đoàn - Lẻ Phòng Du Lịch Nội Địa

Hải Phòng

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Mb Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển gấp tư vấn chăm sóc khách hàng

Hải Phòng - 3.000.000-13.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh Doanh Khách Đoàn Du Lịch Nội Địa - Chi nhánh Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại

Hải Phòng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh Doanh Khách Đoàn Du Lịch Nội Địa - Chi nhánh Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục Và Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục Và Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục Và Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng

Chuyên Viên Môi Giới - Phát Triển Khách Hàng

Hải Phòng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hải Phòng

Điện Thoại Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Qua Điện Thoại

Hải Phòng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>