11061  

việc làm le tan khach san tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lễ Tân Đêm - Khách Sạn Parkson

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Cong ty Co Phan Lucky House Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Cong ty Co Phan Lucky House Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Cong ty Co Phan Lucky House Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Vân Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội

Nhân Vân Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội

Khách Sạn Dragon Hotel Tuyển Lễ tân & bảo vệ

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân kiêm thu ngân khách sạn tại Hà Nội

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn Lương Từ 5.000.000 - 7.000.000đ

Cong Ty TNHH Golden Cyclo Hotel - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn Lương Từ 5.000.000 - 7.000.000đ

Cong Ty TNHH Golden Cyclo Hotel - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn Lương Từ 5.000.000 - 7.000.000đ

Cong Ty TNHH Golden Cyclo Hotel - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn Lương Từ 5.000.000 - 7.000.000đ

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội

Nam Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội

Tuyển Lễ Tân & Bảo vệ tại Khách sạn Đại Dương

Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn tuyển nữ lễ tân

Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Lê Tân Khách Sạn (Tiếng Nhật)

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Khách sạn Sakura tuyển lễ tân, phục vụ

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>